Kvinne smiler sammen med kolleger.
Søk om medlemskap

Alle bedrifter som slutter seg til en autorisasjonsordning, må også ha et medlemskap i FinAut.

Andre bedrifter som ikke kan slutte seg til en autorisasjonsordning, kan også søke medlemskap i FinAut. Dette kan være bedrifter som er leverandører eller samarbeidspartnere med finansnæringen eller som av andre årsaker vil slutte seg til FinAuts arbeid med å sikre kompetanse og God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling, fysisk eller digitalt.

Medlemmer i Finans Norge og/eller VFF

Bedrifter som er medlem av Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening trenger ikke å søke om medlemskap i FinAut. Bedriften trenger kun å fylle ut aktuell tilslutningsavtale.

 

Krav om konsesjon/tillatelse

Medlemskap og tilslutning forutsetter at bedriften har de nødvendige konsesjoner og tillatelser til å drive slik rådgivning eller til å formidle produkter eller tjenester på produktselskapets vegne.  

 

Søk om medlemskap i FinAut

Det er kun bedrifter som ikke er medlem av Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening som må søke om medlemskap i FinAut.

For å søke medlemskap i FinAut  er det følgende kriterier:

 • Hensikten med medlemskapet må beskrives i en søknad. Hensikten må falle innenfor FinAuts formål som er å sikre Trygg rådgivning gjennom å:

  • Forvalte bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.  
  • Utvikle og forvalte kompetansestandarder.  
  • Sikre at medarbeidere har dokumentert kompetanse innenfor de fagfelt autorisasjonsordningene dekker.
  • Sikre at kunden er like godt ivaretatt ved digital som ved personlig betjening.  

FinAuts ambisjon er gjennom sitt arbeid å ha høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og medlemsbedriftene. Medlemmene skal bidra til å sikre relevant kompetanse slik at informasjon, veiledning og rådgivning overfor forbrukere følger lovkrav og bransjenormen God skikk.
 

 • For FinTech: Selskapet må ha samarbeid med eller levere teknologi til digitale kundeløsninger rettet mot forbrukermarkedet.

 • Bedriften må slutte seg til bransjenormen for God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.

 • Bedriften må informere om eventuelt samarbeid med medlemsbedrifter i FinAut, hvem disse er og hva samarbeidet går ut på.

 • Bedriften må legge ved beskrivelse av forretningsmodell og siste års regnskap. Selskapet må ha vært i ordinær drift i minimum 12 måneder.

 • Bedrifter må informere om hvilke av FinAuts tjenester de tenker å benytte seg av.

 • Bedriften må bekrefte at de er informert om sine forpliktelser, f.eks. at medlemmer i FinAut etter God skikk må skille mellom informasjon, veiledning og rådgivning, og at rådgivning skal autoriseres.

For FinTech-selskap som er leverandør til finansbedrifts robotrådgiver er det i tillegg betingelser knyttet til bruk av sjekklister og materiell for robotrådgivere, informasjon/markedsføring og oppfølging av medlemskapet. Nærmere om dette oppgis ved kontakt.

 

 

Behandlingsprosess

 • Søknad sendes til post@finaut.no, merkes Søknad om medlemskap og behandles av FinAuts styre etter innstilling fra administrasjonen.

 • Størrelse på kontingenten fastsettes sammen med behandlingen av søknaden.

 

Søk om tilslutning til en autorisasjonsordning

Søk om tilslutning