Informasjonsgiver i telefonsamtale
Godkjenningsordning for informasjonsgivere

Å bli godkjent informasjonsgiver er en frivillig godkjenning og ikke en autorisasjon.

Retningslinjene fra ESMA stiller lavere krav til kunnskap og kompetanse for medarbeider som formidler informasjon, enn til de som yter investeringsrådgivning.

EU-direktivet MiFID II ble innført i norsk rett i januar 2018. Med dette ble det innført kompetansekrav for personer som gir informasjon om finansielle instrumenter, investeringstjenester eller tilknyttede tjenester.

Kravene gjelder ansatte i verdipapirforetak og tilknyttede agenter.

 

Kompetansekrav for informasjonsgivere

Lov om verdipapirhandel 10-14. Kompetansekrav for ansatte:

(1) Verdipapirforetak skal sikre at personer som (yter investeringsrådgivning eller) gir informasjon om finansielle instrumenter, investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, har den kunnskap og kompetanse som kreves for å sikre at foretakets virksomhet oppfyller kravet til god forretningsskikk og øvrige krav som følger av 10-10 til 10-17.

 

Fagplan og kunnskapsprøven

Fagplanen for informasjonsgivere ble publisert av FinAut tidlig i 2020. ESMA retningslinjer punkt 17 konkretiserer kravene innenfor ulike områder, og det er disse kravene som ligger til grunn for beskrivelsene i fagplanen. Fagplanen dekker typiske hovedprodukter som finansbransjen distribuerer.

For å bli godkjent informasjonsgivere forutsettes godkjente obligatoriske e-læringskurs i etikk og God skikk, kunnskapsprøve i tverrgående emner og kunnskapsprøve for informasjonsgivere er bestått.

Fagplaner for FinAut (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

Krav til årlig oppdatering

For å holde godkjenningen aktiv vil FinAut publisere krav til oppdatert kompetanse, som må dokumenteres som gjennomført.

 

Kontingent

Bedrifter anbefales å benytte FinAuts godkjenning for informasjonsgivere for å ha en felles standard for målgruppen i næringen og for å dokumentere relevant kompetanse.

Bedriftene registrerer kandidater i FinAuts portal og betaler en årlig kandidatkontingent etter gjeldende satser.

Kostnader ved medlemskap i FinAut

Rammer og eksamensreglement for informasjonsgivere  (innlogget side)

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?