Kollegaer på kontoret

Etikk

  • Rådgiver skal bli rustet til å møte etiske utfordringer og dilemmaer i egen arbeidshverdag på profesjonelt og ansvarlig vis. 
  • Denne kompetansen er avgjørende for at forbrukere skal ha tillit til finansnæringen.

 

Målet med etikk i finansnæringen er at rådgivere og andre kundebehandlere skal kunne:

  • Reflektere over rollen sin i møter med kunder
  • Oppdage etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidshverdagen
  • Ta initiativ til å diskutere etiske utfordringer og dilemmaer
  • Håndtere etiske utfordringer og dilemmaer profesjonelt og ansvarlig
  • Begrunne egne valg og standpunkter

 

Hvorfor etikk?

Det er et viktig skille mellom jus og etikk. Filosof Einar Øverenget forklarer hvorfor i denne filmen.

 

 

 

Prøver i etikk 

Navigasjonshjulet


Kandidater forventes å ha både teoretisk og praktisk kompetanse i etikk. Det er krav om:

  • Godkjent obligatorisk e-læringskurs
  • Bestått  etikkprøve

Den praktiske kompetansen testes i etikkprøven der kandidaten skal bruke Navigasjonshjulet som en metode, for å håndtere et etisk dilemma i et digitalt simuleringsprogram.

Gå til kunnskapsprøver
Gå til etikkprøven
 

 

Krav til å vedlikeholde kompetanse i etikk

Autoriserte rådgivere må vedlikeholde sin etiske kompetanse, og bestå en årlig prøve i etikk, for å beholde sin autorisasjon. Valg av temaer og metode besluttes av fagrådet i FinAut.

 

Læringsmidler 

FinAut leverer opplæringsmateriell til etikk, for å sikre felles faglig ståsted og begrepsapparat.
I de andre fagområdene har medlemsbedriftene ansvar for å lage eget materiell eller benytte seg av opplæringsleverandører.

Gå til Læringstorget (kun for medlemmer)

 

Kortfilmer om etikk

 Etikkboosten
 

Etikkboosten på mobiltelefoner


Lær hvordan du kan håndtere etiske dilemmaer i arbeidslivet på en morsom og interaktiv måte med Etikkboosten. 

Spillet har 14 episoder med ulike temaer som er relevante uansett hvilken rolle du har på egen arbeidsplass.

Temaene du utfordres på handler blant annet om om etikk og jus, moral, profesjonalitet og samfunnsansvar.

Bærekraft, omdømmehensyn og interessemotsetninger er også noen av dilemmaene du møter på i spillet.

Prøv Etikkboosten
 

 

FinAuts podcast: Trygg rådgivning
 

Podcast

Vi inviterer ulike fagpersoner til å diskutere etikkens rolle i finansnæringen.

 


Finansnæringens etikkplakat

I arbeidet med å utvikle trygge og fornøyde forbrukere er FinAut et redskap når det gjelder å forankre Finansnæringens
etikkplakat
, vedtatt av hovedstyret i Finans Norge.

 

 

Fant du det du lette etter?