Rådgiver smiler mot et par i kundemøte.
Inkasso

En autorisasjonsordning for inkasso er under utvikling. 

Ordningen vil være for rådgivere som jobber med håndtering av inkassosaker i dialog med sluttkunder.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med post@finaut.no

 

Veien til autorisasjon 

Det er flere elementer som inngår i en standardisert autorisasjonsprosess hos FinAut. Krav til autorisasjon skal sikre en helhetlig basiskompetanse med fagkompetanse, kommunikasjon og etikk. I tillegg er det krav til yrkesrelevant praksis og årlig oppdatering. De som skal autoriseres vil ha behov for et opplæringsløp i autorisasjonsprosessen. 

Fagplanen for inkasso utvikles av fagressurser fra bransjen i samarbeid med FinAut. Fagplanen er et grunnlagsdokument som spesifiserer detaljerte krav til fagkunnskap, både innhold, omfang og nivå av kunnskap. Fagplanen benyttes for å utvikle målrettet opplæring, utvikle valide kunnskapsprøver og sikre relevant bruk av fagkunnskap i praktiske prøver.

Utvelgelse av kandidater, planlegging og gjennomføring av opplæringsløp, nødvendig opplæring, læremateriell og kurs er bedriftenes ansvar. Bedriftene velger om de vil utvikle opplæring selv, samarbeide på tvers i bransjen, kjøpe tjenesten fra eksterne leverandører eller en kombinasjon. 
FinAut utvikler opplæringsmateriell i etikk og God skikk for inkasso.

 

Prøver

Kunnskapsprøven dokumenterer det teoretiske grunnlaget for den enkelte autorisasjonsordning. Kandidatene må vise at de har nødvendig fagkunnskap, og må bestå kunnskapsprøven i fagområdet inkasso. Det vil bli laget kartleggingsprøver som kandidatene kan benytte. 

Etikkprøven gjennomføres i et digitalt simuleringsprogram og er utviklet med utgangspunkt i det etiske verktøyet Navigasjonshjulet og dilemmahåndtering. 

Opplæringsmateriell og kartleggingsprøve for etikk tilbys av FinAut.

I praktisk prøve skal kandidatene vise at de mestrer rådgivning med fagkunnskap, kommunikasjon og God skikk for inkasso i praksis. 

 

Hva må bedriften din gjøre nå

Inkassoselskaper som er medlem av Finans Norge søke om medlemskap i FinAut.   

Inkassoselskaper som ikke er medlem av Finans Norge kan søke om medlemskap i FinAut.   

 

Bli medlem i FinAut   

Inkassoselskaper som er medlem av Finans Norge søker om medlemskap i FinAut ved å fylle ut og sende inn en forenklet medlemsavtale: 
Medlemsavtale for inkasso (Word)

Søknaden sendes til post@finaut.no

Inkassoselskaper som ikke er medlem av Finans Norge søker om medlemskap i FinAut ved å følge prosessen beskrevet på Søk om medlemskap

 

Forberedelser bedriften kan starte med nå

  • Kartlegge hvilke ansatte som skal autoriseres (Kandidater)
  • Beslutte hvem i bedriftens ledelse som skal være ansvarlig for medlemsavtalen med FinAut (Kontaktperson ledelse og avtale)
  • Beslutte hvem i bedriften som skal administrere kandidater for autorisasjon i Inkasso (Bedriftsansvarlig)
  • Beslutte hvem som skal sikre etterlevelse av FinAuts regelverk (Complianceansvarlig)
  • Beslutte hvem i bedriften som skal være kontaktperson for opplæring (Kontaktperson læring alle ansatte)
  • Vurdere om alle interne rutiner for etterlevelse av FinAuts regelverk er på plass og eventuelt supplere med nye

FinAut vil informere medlemmer om videre prosess når autorisasjonsordningen åpnes for tilslutning.