Kvinne sitter hjemme i sofaen med kaffekopp og pc.
Usikret kreditt

Autorisasjonsordningen for Usikret kreditt åpner for tilslutning 2. januar 2024.

Ordningen er for rådgivere som jobber med kreditt og lån uten pantesikkerhet.

 

 

Målgruppe 

Autorisasjonsordningen er for ansatte som gir råd om kreditt og lån uten pantesikkerhet eller gjør kredittvurdering til forbrukere.

Med kredittvurdering menes deltakelse i kredittvurderingsprosessen i form av innstilling i eller beslutning av kredittsaken, herunder vurdering av kundens kredittevne, betalingsvilje og sikkerhet. 

Rådgivere som er autorisert i Kreditt trenger ikke å autoriseres i Usikret kreditt.

Autorisasjonsordningen vil bestå av kunnskap og kompetanse om: 
Bærekraft, grunnleggende regelverk, etikk, God skikk, grunnleggende personlig økonomi og usikret kreditt.
 

   

Autorisasjonsordningen for Usikret kreditt åpner for tilslutning 2. januar 2024

Det betyr at FinAut starter behandlingen av søknader fra bedrifter 2. januar.

 

Er bedriften din medlem i FinAut?   

Bedriften kan starte forberedelsene med å:

 • Kartlegge hvilke ansatte som skal autoriseres (medarbeidere som er autorisert i Kreditt trenger ikke å autoriseres i Usikret kreditt)
 • Beslutte hvem i bedriften som skal administrere kandidater for Usikret kreditt: Bedriftsansvarlig (BA)
 • Beslutte hvem som skal være Compliance-ansvarlig
 • Vurdere om alle interne rutiner for etterlevelse av God skikk er på plass og eventuelt supplere med nye
 • Fylle ut tilslutningsavtale til Autorisasjonsordningen i Usikret kreditt

FinAut starter behandlingen av søknader om tilslutning 2. januar 2024.

.

Er bedriften din ikke medlem i FinAut? 

Før bedriften kan søke om medlemskap i FinAut og tilslutning i Autorisasjonsordningen for Usikret kreditt må bedriften ha konsesjon på plass:

Når du har konsesjon/tillatelse på plass, kan du søke om:

FinAut starter behandlingen av søknader om tilslutning 2. januar 2024.

 

Forberedelser bedriften kan starte med nå:

 • Kartlegge hvilke ansatte som skal autoriseres
 • Beslutte hvem i foretaket som som skal være ansvarlig for medlemsavtalen i FinAut
 • Beslutte hvem i foretaket som skal administrere kandidater: Bedriftsansvarlig (BA)
 • Beslutte hvem som skal være Compliance-ansvarlig 
 • Vurdere interne rutiner for etterlevelse av God skikk og implementering av disse 
 • Fylle ut tilslutningsavtale til Autorisasjonsordningen i Usikret kreditt

 

Autorisasjon gir kundene trygghet

Finansnæringen ønsker å løse sitt samfunnsoppdrag på en måte som gir kundene økonomisk trygghet og forutsigbarhet. At alle rådgivere har den nødvendige kompetanse og etterlever God skikk, er av avgjørende betydning for kundene og bidrar til å bygge tillit og styrke næringens omdømme.

FinAut er bransjens kompetansesenter for etikk. For å bli autorisert er det et krav om at rådgiver har etisk kompetanse slik at kunden ikke blir anbefalt en løsning som ikke er i hans eller hennes interesse.