9ulzB1cwqISB3E3wUL1onDnxlmlOTXIO668T0nUQ2i5fn0M0U3q4NYiWv2dMD3vs
Kollegaer på kontoret
Utviklingsseminaret 2023

På seminaret presenterer vi resultater fra høstens Mystery shopping innenfor kreditt. Videre vil både Jo Gjedrem, Finanstilsynet, psykolog Ingvild Stjernen Tisløv og vårt styremedlem Ellen Katrine Nyhus fra UiA, forsker på økonomisk atferd, og Anders Granstad, Direktør Strategi og Forretningsutvikling i Nordea holde innlegg.

Trygg rådgivning i en utrygg tid og næringens samfunnsansvar

Trygg rådgivning, FinAuts visjon, må fylles med innhold og det vil være hovedtema for utviklingsseminaret.

Vi ønsker å gi innsikt fra ulike vinkler: 

  • Hva opplever kundene? Resultater fra årets Mystery shopping og nytt fra forbruksforskningen til SIFO
  • Forbrukernes atferd i økonomisk pressede situasjoner  
  • Finansbedriftenes syn på vårt samfunnsansvar og hvor grensene går 
  • Finanstilsynets atferdstilsyn, hva betyr det? 

 

Program

09.30- 10.00 Kaffe og mingling
 

10.00- 10.30 Velkommen
v/ Gry Nergård, styreleder, og Siv Seglem, administrerende direktør
Status på prosjekter, høydepunkter fra 2022
 

10.30- 10.50 Utfordringer for autoriserte rådgivere når kunder opplever økonomisk knapphet
v/ Ellen Katrine Nyhus, professor i markedsføring ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder, styremedlem i FinAut
 

10.50- 11.00 Refleksjoner i grupper
 

11.00- 11.30 God skikk? Resultater av Mystery shopping
v/ Vibeke Høsteng, juridisk fagsjef i FinAut
 

11.30- 12.00 Refleksjoner i grupper og oppsummering
 

12.00- 13.00 Lunsj
 

13.00- 13.20 Sammenheng mellom personlig økonomi og psykisk helse
v/ Ingvild Stjernen Tisløv, psykologspesialist og daglig leder i Reynd AS

 

13.20- 13.40 Refleksjoner i grupper
 

13.40- 14.00 Oppsummering
v/ Gry Nergård, styreleder
 

14.00- 14.30 Pause
 

14.30- 14.50 Nordeas syn på samfunnsansvar og FinAuts rolle.  Hvor bør grensen gå?
v/ Tom Pettersen, Strategic partner i strategi og forretningsutvikling, Nordea
 

14.50- 15.00 Spørsmål fra salen
 

15.00- 15.20 Finanstilsynets fokusområder for kundevernet innen bank- og forsikring
v/ Jo Gjedrem, Seksjonssjef – Atferdstilsyn på bank- og forsikringsområdet, Finanstilsynet
 

15.20- 15.45 Refleksjoner i grupper
 

15.45- 16.00 Oppsummering og avslutning
v/ Gry Nergård, styreleder og Siv Seglem, administrerende direktør
 

16.00- 16.15 Pause
 

16.15- 17.30 Aktiviteter

  1. Pastakurs
  2. Lær hvordan du lager en cocktail
  3. Blindsmaking 
     

17.30 Middag