yVUeYqyUZI6CSVjtN1k2GdVydXOupEtYWARlzLjrVJRLNKU2cBAVOadxo63N0siW
forbruker2020.jpg

Forbruker- og finanstrender 2020

Fornøyd med rådgivningen

Personer som har kjøpt finansielle produkter siste året og fått rådgivning er fornøyd med rådgivningen totalt sett. 90 % eller flere sier at de er fornøyd, svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med rådgivningen. Dette svarer de spurte i årets undersøkelse av forbruker-, og finanstrender som er en årlig undersøkelse om finansnæringens status og fremtidig utvikling.

Unntakene er ved opprettelse av sparekonto, BSU eller IPS der fornøydheten scorer noe lavere.

Graf

 

Kundene svar viser også at bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling etterleves.

Bruken av digitale løsninger øker langsomt

Både bruken av digitale løsninger som en avansert digital rådgivningsløsning og fra løsninger som svarer på spørsmål (chatbot) har økt fra i fjor.

Likevel viser undersøkelsen at de fleste kjøp fremdeles skjer i dialog med en medarbeider. Dette gjelder særlig ved nye kjøp og avtaler om boliglån, skadeforsikring og livs-, og personforsikring. Refinansiering av boliglån, forbrukslån og sparing og investering skjer i større grad nettbasert.

Graf

 

 

Om undersøkelsen

Forbruker- og Finanstrender 2020 omfatter 2151 intervju gjennomført i ukene 7 til og med 8 2020, blant befolkningen 18 år+. De ble gjennomført på Kantar sitt ISO-sertifiserte internettpanel som er representativt for den norske internettbefolkningen.

Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2004.

FinAut skal bidra til at God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling også løftes over i digitale kanaler. Les mer på finaut.no under fanen «Digitale løsninger».