O19YlEDqOTkjx0XiUVlCBVi7a1qSlEGODmaQRepewbeOnmFgrNjj43f99l07GYmz
statistikkbilde-ny-1800.jpg

Høyt antall gjennomførte kunnskapsprøver i fjerde kvartal

Det er en kraftig økning i kunnskapsprøver gjennomført i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal, men også sammenlignet med fjerde kvartal 2019.

Fjerde kvartal ligger typisk høyt da det ofte avsluttes opplæringsløp for året. Tallet på praktiske prøver for fjerde kvartal har også gått opp fra 136 i tredje kvartal til 393 i fjerde kvartal.

Antallet kandidater har økt i begge autorisasjonsordningene i forsikring.

Høyere beståttprosent i Personlig økonomi

Beståttprosenten i Personlig økonomi er 7 % høyere enn for forrige kvartal. I siste del av kvartalet har beståttprosenten steget fra ca. 60 % til ca. 70 %. Dette skyldes trolig endringer i opplæringsmateriell og testspørsmålene.

Emnene i Personlig økonomi 2, som omfatter skatteregler, livsfaser og familierett og pensjon, er mer krevende og trekker beståttprosenten ned totalt. Dette er pensum for autoriserte i Sparing og investering og Kreditt. Kandidater anbefales derfor til å forberede seg godt før kunnskapsprøver som inneholder personlig økonomi.

Rådgiveres kunnskap om personlig økonomi er viktig

- Sparing og plassering, kreditt og personforsikring er tett sammenvevd med den enkeltes personlige økonomi og utgjør en viktig del av finansbedriftenes kjernevirksomhet. En forutsetning for å kunne gi relevant rådgivning til den enkelte kunde er god innsikt i personlig økonomi. Kunder vil ha ulikt kunnskapsgrunnlag, økonomi og sammensetning av elementer i sin privatøkonomi. Det er derfor avgjørende at rådgivere har detaljerte kunnskaper og forståelse om både skatteregler, regler om arv, samlivsformer, pensjon m.m. for å kunne gi god rådgivning til den enkelte kunde, sier Aud-Helen Rasmussen fra DNB og medlem i FinAuts fagråd.