Bedrifter anbefales å benytte FinAuts nye godkjenningsordning for informasjonsgivere etter at det ble innført kompetansekrav for ansatte i verdipapirforetak og tilknyttede agenter.

EU-direktivet MiFID II ble innført i norsk rett i januar 2018. Med dette ble det innført kompetansekrav for personer som gir informasjon om finansielle instrumenter, investeringstjenester eller tilknyttede tjenester. Kompetansekravet til informasjonsgiverne skal sikre at virksomheten oppfyller kravet til god forretningsskikk.

Å bli godkjent Informasjonsgiver gjennom FinAut er en frivillig godkjenning og ikke en autorisasjon. Retningslinjene fra ESMA stiller lavere krav til kunnskap og kompetanse for medarbeider som formidler informasjon, enn til de som yter investeringsrådgivning.

Les mer om godkjenning av informasjonsgivere etter lov om verdipapirhandel