Fra 1. januar 2021 vil alle med innskuddspensjon få egen pensjonskonto der mesteparten av pensjonssparingen er samlet. FinAut har utviklet opplæring for å møte fagkravene og sikre oppdatert relevant kompetanse hos autoriserte rådgivere.

God Skikk må være fremtredende i kommunikasjonen mellom forbrukerne og finansbedriftene, enten kunden vil ha informasjon eller rådgivning. Det er mange interesser knyttet til innføringen av Egen pensjonskonto, og kundens interesser skal gå foran.

Opplæring

FinAut har utviklet en digital opplæring med

1) informasjon om EPK, egenskaper og informasjonskrav i henhold til de fagkravene fagrådet for Sparing og investering setter til autoriserte rådgivere

2) casebasert læring for å kunne avdekke interessekonflikter og hvordan God skikk skal praktiseres

 

Opplæringen er nå publisert i portalen til FinaAut og tilgjengelig for FinAuts medlemmer. 

Kurset skal gjennomføres av  autoriserte rådgivere i Sparing og investering men vil også være tilgjengelig i FinAuts Læringstorget for andre medlemmer som ønsker å fordype seg i emnet EPK.

Autoriserte rådgivere skal være oppdatert før kunder søker råd eller veiledning når de selv kan gjøre sine reservasjoner og valg vedr. egen pensjon. Reservasjonsperioden begynner fra 01.02.2021 og det er derfor satt som frist for gjennomføring. Læringen vil ligge tilgjengelig i portalen ut 2021.

Kurset er utviklet i samarbeid med Trikks (https://www.trikks.com/mainui/). Fagressurser i prosjektet er Dagfinn Engelstad (Handelsbanken), Dag Jørgen Hveem (BI) og Tone Meldalen (Finans Norge). 

Opplæringsmateriell er kun tilgjengelig for medlemmer i FinAut. Kontakt FinAut om medlemskap: post@finaut.no

Informasjon om kompetansekrav og opplæring av autoriserte rådgivere i FinAut