Første kvartalet for 2020 viser en markant økning i gjennomførte kunnskapsprøver sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er spesielt i mars at rekordmange tok kunnskapsprøver. Totalt ble det avlagt 1533 kunnskapsprøver i mars 2020 mot 560 kunnskapsprøver i samme måned i fjor.

Personforsikringsordningen har fortsatt høy tilslutning. Ved utgangen av første kvartal var det 6519 kandidater. Det ble gjennomført totalt 3355 kunnskapsprøver i Q1. Av dette utgjør 2090 prøver i Personforsikring med bestått prosent på 87,6%.

Antall kunnskapsprøver for ordningene Kreditt, Sparing og investering (AFR) og Skadeforsikring i 1. kvartal er på totalt 370, av disse er 279 bestått.

Det er gjennomført 201 praktiske prøver i Q1 hvorav 114 i Skadeforsikringsordningen.