eYOcjeJRU7gtMOOwsH2LTD8CavE5FDUgUBp4dRm9pCRNqstbrKY0t7eeS3mFZ3cl
statistikkbildejpg__1800x791_q85_crop_upscale.jpg

Kvartalsstatistikk Q2 2020

Trenden med høyt antall kunnskapsprøver fortsetter i andre kvartal.

Et svært høyt antall kunnskapsprøver ble gjennomført i andre kvartal.

Det er spesielt Personforsikring som drar tallene opp. Totalt ble 3231 kunnskapsprøver gjennomført i Q2. Av dette utgjør 1669 prøver i Personforsikring med en beståttprosent på 87%.

Personlig Økonomi 1 utgjør også et betydelig volum av kunnskapsprøver med 899 prøver i Q2. Beståttprosenten er noe lav ( 64%), men er nå økende etter noen forbedringer/revisjon av innhold.

I Q2 ble det totalt gjennomført 205 praktiske prøver. Av disse er det 79 i Skadeforsikring, gjennomført som simuleringsprøver.

Praktisk prøve i Personforsikring tilbys nå også som simulering. Foreløpig har det blitt registrert få praktiske prøver i Personforsikringsordningen da ordningen er ganske ny.