Antallet autoriserte holder seg på et høyt nivå. I Personforsikring er antallet langt høyere enn forventet.

Totalt antall autoriserte holder seg stabilt for autorisasjonsordningene i Kreditt og Skadeforsikring, mens det er en svak nedgang i Sparing og investering.

Autorisasjonsordningen i Personforsikring forsetter å øke, og det er etter tredje kvartal hele 7 444 innmeldte kandidater. Dette er nesten dobbelt så mange som forventet ved ordningens etablering. FinAut har etterspurt hva som kan være årsaken til disse trendene og innspill tyder på at årsakene til interessen for nye autoriseringer er:

  • flere finansbedrifter oppgir at det satses mer på bredderådgivning, de fleste har mer enn en autorisasjon
  • kundene etterspør kompetanse og mer råd og veiledning, både om personlig økonomi og forsikring, spesielt personforsikringer
  • ansatte i næringen er opptatt av å øke sin kompetanse, spesielt i usikre tider

Tredje kvartal har erfaringsmessig færre gjennomførte prøver pga ferieavvikling. Av totalt 984 kunnskapsprøver i tredje kvartal er det 373 i Personforsikring og 288 i Personlig Økonomi 1.

I tredje kvartal ble det totalt gjennomført 136 praktiske prøver, av disse var det høyeste antallet 56 i Kredittordningen og 49 i Skadeforsikring (gjennomført som simuleringsprøver).

Praktisk prøve i Personforsikring tilbys også nå som simulering.

FinAut observerer at antallet planlagte prøver er sterkt økende og forventer et stort antall kunnskapsprøver og praktiske prøver i fjerde kvartal.