Nordisk-baltisk samarbeid viser at den norske finansnæringen har en veldrevet organisasjon i FinAut. En sammenligning av ordningene bekrefter at vi ligger i front med kompetanseutvikling og etterlevelse.


FinAut deltar i et formelt samarbeid med tilsvarende organisasjoner i Sverige, Finland, Danmark, Island og Baltikum; Litauen, Lativa og Estland. Samarbeidet gjelder først og fremst ordningene på området sparing og investering. 

Samling i Helsinki

I januar 2020 var landene igjen samlet for gjensidig informasjon og oppdatering. Denne gangen så vi spesielt på oppdateringer av autoriserte, både metode og temaer, og hvordan landene dokumenterer kompetansekravene for Informasjonsgivere innenfor MIFiD II. 

Autoriserte i Norge er mer enn “på høyde” når vi sammenligner faglig innhold. SwedSec har for flere år siden godkjent at autoriserte finansielle rådgivere (AFR) også gir svensk Linsens for rådgivere innen sparing og investering. 

Etikk og God skikk

Norge er det eneste landet som i tillegg til kunnskapsprøven også har en praktisk prøve og prøve i etikk som dokumenterer anvendelse av kompetansen og God skikk. Regelverkenes krav til forbrukerbeskyttelse og til å dokumentere praksis, god forretningsskikk og etterlevelse øker. De andre landene ser nå etter løsninger for hvordan dette kan dokumenteres. 

FinAut og SwedSec har egne disiplinærutvalg og rutiner for at brudd eller manglende oppdateringer får konsekvenser for autorisasjonen. Dette bygger opp under autorisasjonens legitimitet. 

Samarbeidet er svært lærerikt og nyttig for FinAut, og øker anseelsen for våre autorisasjonsordninger i de andre landene. 

 

Organisasjoner i Norden og Baltikum

Sverige

Danmark

Finland and FINVA 

BFAA i Baltikum