FinAut har mye materiell om bærekraft i Læringstorget. På denne siden presenterer vi kursene andre leverandører tilbyr.

Korte kurs fra BI

BI tilbyr kursserien "Bærekraft i Finansnæringen". Kursene passer for alle og kan gjennomføres med eller uten eksamen/studiepoeng:

Bærekraftig utvikling og finans - Oppstart 9. september

Hvordan kan bærekraft integreres i de ulike finansnæringene? Vi ser på nye tilnærminger for investeringer med utgangspunkt i langsiktig verdiskaping.

Bærekraftsutfordringer i selskaper - Oppstart 14. oktober

I dette kurset vil vi ta for oss en rekke problemstillinger som hvordan institusjonelle eiere kan bidra til at selskapet når langsiktige bærekraftsmål og strategivalg og forretningsmodellers rolle i omstilling til bærekraftig virksomhet.

Finansiering av bærekraft - Oppstart 11. november

Noen av emnene i dette kurset er investering og langsiktig verdiskaping, bank og nye vurderinger for utlån, forsikringsmarkedet og langsiktig risiko.

Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft - Oppstart våren 2022

 I dette kurset får du en introduksjon til sentrale teorier, metoder og tilnærminger til bærekraft og grønn vekst frem mot 2030.

Flere korte kurs som kan være aktuelle for påfyll og videreutdanning.

 

SPAMA

E-læringskurs om bærekraft hos SPAMA 

SPAMA har kurs innenfor bærekraft med fokus på klima, klimarisiko, EUs taksonomi, samt menneskerettigheter. SPAMA vil kontinuerlig utvikle denne porteføljen og komplementere med andre tilbud etter hvert.

Felles for SPAMAs e-læringskurs innen bærekraft er at de:

 • selges separat eller samlet
 • består av video, oppgaver, og case
 • kan skreddersys og enkelt komplementeres med eget innhold 
 • kan leveres som mikro-læringskurs, nanokurs, eller kombineres med webinarer for ytterligere læringstrykk
 • kan leveres tilpasset kundens/bankens læringssystem (eksempelvis Motimate eller LMS/LCMS), intranett og eller gjennom vår læringsportal 

Finner du ikke det du leter etter der, ta kontakt med Frode Hiorth eller Anne-Line Moren i SPAMA.

KAN Finans

Kurs om bærekraft hos KAN Finans

KAN Finans tilbyr en bred opplæring i bærekraft med fokus på finansbransjen. Opplæringen består av 8 moduler som dekker disse emnene:

 • Introduksjon
  Gir et overordnet bilde av bærekraft og finansbransjens muligheter og viktige rolle i omstillingsarbeidet.
 • Internasjonale initiativ og regelverk
  Omtaler de viktigste initiativene og reglene som utgjør bakgrunnen, plattformen og drivkreftene for en bærekraftig verden, og disse initiativenes fellesnevnere.
 • Europeiske initiativ og regelverk
  Kunnskap om EUs tiltak via initiativ og regler for medlemslandene, og spesifikt deres kobling til finansbransjen.
 • Taksonomi
  Kunnskap om taksonomiens overordnede formål og mål, dens metode for klassifisering av bærekraftige aktiviteter, og hvordan dette i neste omgang påvirker virksomhetene i finansbransjen.
 • Bærekraftrapportering
  Kunnskap om rapporteringens overordnede formål og mål, og dens innvirkning på virksomhetene i finansbransjen.
 • Regler om rådgivning og produktstyring
  Kunnskap om nye krav til produktutviklere og rådgivere om å samle inn og ta i betraktning kundenes bærekraftpreferanser i sitt arbeid.
 • Klimarisiko
  Forstå finansbransjens behov for å identifisere klimarelaterte risiko, og ut fra disse ta velbegrunnede beslutninger for å blant annet unngå forretningsrisiko.
 • Produkter og tjenester
  Forstå hvordan regelverk og initiativ påvirker finansbransjens tjenester og produkter på et overordnet nivå, og hvilke muligheter de bidrar med.

Totalt beregnes det 2 timer for å gjennomgå opplæringen.

Opplæringen er utviklet av KAN Finans sin samarbeidspartner, Finanskompetens AB. Opplæringen finnes også i en svensk og engelsk versjon. KAN Finans har også moduler tilpasset årets kunnskapsoppdatering i emnene: EUs arbeid med bærekraft og Bærekraft ved sparing og investering.

For mer informasjon kontakt post@kanfinans.no eller besøk KAN Finans sin nettside.