Andre kvartal for 2021 viser at trenden med høyt antall gjennomførte prøver i forsikringsordningene fortsetter.

Det er spesielt praktiske prøver i Skadeforsikringsordningen som har hatt en markant økning sammenlignet med første kvartal i år.

I andre kvartal ble det gjennomført 552 praktiske prøver, hvorav 251 var i skadeforsikring.

Beståttprosenten for prøver generelt har holdt seg stabilt.

Det er gjennomført 370 etikkprøver der beståttprosenten er på 72%.

 

Se statistikk for hvert kvartal