Tredje kvartal er tradisjonelt en rolig periode med lavere antall gjennomførte kunnskapsprøver og praktiske prøver enn ellers i året. Statistikken viser en liten økning i antall kandidater i ordningene Sparing og investering, Personforsikring og Skadeforsikring sammenlignet med andre kvartal i år.