FinAut forsterker sin posisjon som kompetansesenter for fag og etikk i finansnæringen. Alle de fire fagområdene i privatmarkedet: Sparing og investering, Kreditt, Personforsikring og Skadeforsikring, har en autorisasjonsordning. Korpset av autoriserte rådgivere i Norge teller nå 12 500, og de fleste har autorisasjon i to eller flere ordninger. Dette er noen av resultatene vi kan vise til:

  • Bedrifter utenfor finansnæringen kan fra 2020 bli medlemmer for å styrke utbredelsen av bransjenormen God skikk
  • Bærekraftig finans er eget emne i kunnskapsprøven og etikkprøven
  • Etikk tilbys alle ansatte gjennom Etikkboosten i Læringstorget
  • FinAut er først i verden med å autorisere robotrådgivere
  • Forsikringsrådgivere i næringsliv kan autoriseres
  • Godkjenningsordning for informasjonsgivere etablert
  • Etterlevelse av God skikk er styrket ved at flere bedrifter har meldt inn bruddsaker og har gode rutiner internt

Årsrapport 2020