Autorisasjonsordningene i personforsikring og skadeforsikring for næringsliv er nå åpne for tilslutning.

FinAut besluttet i september 2020 å opprette autorisasjonsordninger i personforsikring og skadeforsikring for næringsliv for å imøtekomme bedriftenes ønsker om felles bransjeautorisasjoner.

Bedrifter kan nå slutte seg til ordningene som åpner for kandidater i løpet av første kvartal 2021.

I mai 2020 ble fagplanene publisert. I forbindelse med implementeringen av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk lov, er kravet til dokumentasjon av kompetanse styrket.

Les mer om autorisasjonsordningene i Personforsikring næringsliv og Skadeforsikring næringsliv

 

Kontakt

Spørsmål og henvendelser kan rettes til post@finaut.no eller til Lisbeth Lervåg på telefon 92 40 11 50.