Compliance-seminar

Årets rapportering fra medlemsbedriftene var tema på et seminar avholdt av FinAut 26. mai.

Formålet med seminaret var å gjennomgå medlemsbedriftenes svar på hvordan rutiner og etterlevelse med hensyn til autorisasjoner gjennomføres, blant annet for å kunne dele erfaring og å lære av hverandre. Deltakerne ble oppfordret til å, etter seminaret, gjennomgå resultatet i egen bedrift.

Bedriftenes rutiner

Rapporteringen viser at det er etablert rutiner for veien til autorisasjon og for vedlikehold av kompetanse. Innen områdene sensors vurdering ved praktisk prøve og vurdering av praksiskrav kreditt er det behov for å utarbeide skriftlige rutiner i flere av medlemsbedriftene.

Bransjenormen God skikk

Bransjenormen God skikk er en viktig del av selvreguleringen i finansnæringen. Det er derfor gledelig å se at medlemsbedriftene har rutiner som sikrer at normbrudd avdekkes, innmeldes og behandles.

God skikk i praksis 

For ytterligere læring, var Marie Lovise Emery (Compliance Officer i Gjensidige) invitert for å fortelle hvordan de har arbeidet med etterlevelse av bransjenormen God skikk hos Gjensidige.

marie_lovise_emery

Marie Lovise Emery, Compliance Officer i Gjensidige

Marie Lovise meddelte etter seminaret at - Jeg håper det var til inspirasjon for andre, og gleder meg til å høre hvordan andre jobber med dette ved en annen anledning. Som Compliance Officer var det nyttig å delta på seminaret og få et overblikk over hvordan det jobbes med ordningene.» 

Omkring 115 personer deltok på det times lange seminaret, som er ett av to Compliance-seminar i 2021.

Det neste seminaret er 24. november, og da vil årets saker om brudd på bransjenormen God skikk gjennomgås. Invitasjon er sendt som møteinnkalling til alle med rollen som Compliance-ansvarlig.