– Det er et stort og godt engasjement og en fantastisk dugnadsånd som utvises i FinAut systemet. Det bidrar til å holde FinAut relevant også videre fremover og bidrar til å skape tillit og trygghet i samfunnet til at bank- og forsikringskundene får god rådgivning. Det var styreleder Gry Nergårds oppsummering etter endt utviklingsseminar onsdag 27. januar.

Ny strategi i FinAut for kommende tre år

Etter en korona-utsettelse høsten 2020 ble FinAuts årlige utviklingsseminar endelig avholdt, denne gangen i smittefrie omgivelser på Teams. Det førte imidlertid til at langt flere av de mange ressurspersonene som bidrar inn i FinAut-systemet kunne delta, enn det som har vært tilfelle tidligere.

– Disse seminarene er viktige for å forankre det arbeidet som gjøres både i FinAuts administrasjon, men ikke minst i alle FinAuts utvalg. Det er også en viktig kanal for å få innspill til den kommende tre års strategien som styret er godt i gang med å utforme, sa administrerende direktør Siv Seglem. 

Fagrådene er helt sentrale

Fagrådene i FinAut er de faglige garantistene sammen med styret for at innholdet i fagplanene er relevante og dekkende. De er satt sammen av dyktige fagressurser som kjenner til rådgiveres praktiske hverdag. Gjennom året legges det ned utallige timer til felles arbeid for å styrke og oppdatere fagplanene slik at de autoriserte skal ha riktig kompetanse.

– Fagrådene er helt sentrale i videreutvikling av autorisasjonsordningene og viktige bidragsytere til strategien. Her legges konkurransen til side og man tenker fellesskapets beste, og dette er et stort ansvar som fagrådene tar på største alvor, sa Seglem.

Videre oppgaver

I utviklingsseminaret var det derfor satt av tid til at fire av fagrådslederne kunne gi deltakerne et innblikk i hva de enkelte fagrådene nå er opptatt av og vil jobbe med fremover.

Stikkord som bærekraft, digitalisering og teknologiendringer, ny finansavtalelov og et utfordrende regelverk, økte krav til rådgivningen og kombinasjon av robotrådgivning og assistert rådgivning, etikkopplæring både for rådgiverne og deres ledere og koronasituasjonen, var sentrale i fagrådsledernes gjennomgang. Utfordringene er mange, men fagrådene jobber optimistisk og engasjert videre inn i 2021, fast bestemt på å gjøre ordningene enda bedre.

Etikk takk

Etikkboosten som ble lansert i juni 2020 ble også trukket fram i fagrådenes gjennomgang.

 – Det har vært en fantastisk utvikling innenfor etikkopplæringen, med lanseringen av Etikkboosten, sa Arild Kristoffersen, fagrådsleder for tverrgående emner.

tall-etikkboosten.jpg

Etter lanseringen har nesten 800 ansatte registrert seg og spilt spillet og på denne måten trent seg i etiske problemstillinger og dilemmaer. 94,5 prosent av disse er samstemt i at denne treningen vil gjøre de bedre i etikk.

I mars i år vil innholdet i Etikkboosten dekke hele etikkpensumet til de autoriserte.

Se hele programmet for utviklingsseminaret