Debatten raser om influensere som gir investeringsråd på sosiale medier. Finanstilsynet krever nå at finfluensere setter seg inn i regelverket som omfatter forbudet mot villedende markedsføring i markedsføringsloven og forbudet mot markedsmanipulasjon i verdipapirhandelloven.

Investeringsrådgivning og forbrukervern

«Finfluenser» er satt sammen av ordene «finans» og «influenser» og brukes for å omtale influensere som legger ut tips relatert til personlige investeringer i sosiale medier.

På vegne av FinAut advarte forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergaard, og Bernt s. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, tidligere i år om farene ved å ta økonomiske valg på bakgrunn av finfluenseres råd. Forbrukere bør i stedet lytte til autoriserte rådgivere, som har oppdatert fagkompetanse og har forpliktet seg til å følge de etiske retningslinjene i bransjenormen God skikk.

«Det er lett å la seg forføre av tanken på raske penger og de mange videoklippene av influenserens tilsynelatende velstående liv. Det er grunn til å tro at mange kan fristes til å ta økonomiske valg de ikke skjønner konsekvensene av og potensielt kan tape mye penger på.»

«Investeringsrådgivning er underlagt et strengt regelverk, nettopp for å ivareta et sterkt og godt forbrukervern, og for å sikre at investeringsrådet som gis er egnet for kunden», skrev forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergaard, og Bernt s. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening i et leserinnlegg i DN i mai i år.

Klare regler for finfluensere

Nå krever Finanstilsynet at finfluensere oppgir identiteten til den som har utarbeidet anbefalingen og opplyse om egne interesser eller interessekonflikter i tilknytning til de finansielle instrumentene som opplysningene gjelder.

Finanstilsynet påpeker at det fører tilsyn med etterlevelsen av reglene om investeringsanbefalinger og har myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr.

Les mer om reglene på Finanstilsynets hjemmeside:

Regler for investeringsanbefalinger gjelder for influensere

 

Sjekk om din rådgiver er autorisert

Autoriserte rådgivere er registrert i et nasjonalt register.

Sjekk om din rådgiver er autorisert på finaut.no

 

trygg-finaut.jpeg