FinAut er, og må fortsatt være det viktigste verktøyet når det gjelder å bygge tillit og styrke omdømmet til den samlede finansnæringen.

Dagens samfunn er preget av påvirkere fra mange hold, inkludert influensere på sosiale medier. FinAuts visjon om trygg rådgivning er mer relevant enn noen gang, for å ivareta et sterkt og godt forbrukervern.

- Økt forbrukerbeskyttelse, krav til kompetanse og dokumentasjon av denne og krav til etikk, vil fortsatt være viktig i kommende strategiperiode, fastslår Siv Seglem, administrerende direktør i FinAut.

Sømløs digital og personlig rådgivning 

Utvikling er et dugnadsarbeid i FinAut med innsats fra tilsluttede bedrifter og andre interessenter. Nå finnes det autorisasjonsordninger for alle områdene der det gis råd til forbrukere. For å sikre lik kvalitet uavhengig av kanal skal også robotrådgivere autoriseres, og den første roboten fikk sin autorisasjon rett før sommeren. I 2021 åpnet også to nye autorisasjonsordninger i forsikring næringsliv.

- En kombinasjon av digital og personlig betjening vil være dominerende i lang tid fremover. Det stiller krav til de digitale løsningene, til ansatte og ikke minst til at kunden opplever så sømløse overganger som mulig.

Kompetanse om bærekraftig finans

Bærekraftig finans er et tema både kunder, rådgivere, bedrifter og myndigheter er opptatt av. Dokumentasjon av bedrifters arbeid med bærekraft står sentralt i kommende strategiperiode.

- Pågående lovgivningsarbeid og regelverksutvikling er noen av de viktigste driverne for utvikling i FinAut, understreker Siv, og kunder skal føle trygghet for at bransjen har tilstrekkelig kompetanse og gjør riktige vurderinger.

 

strategi-2021-2024-forside.png

Strategi 2021-2024 (PDF)