Autorisasjonsordningene i personforsikring og skadeforsikring for næringsliv åpnet for tilslutning i januar, og flere bedrifter har meldt seg inn. Etter påske gjennomføres det en pilot av kunnskapsprøvene. I løpet av mai vil det være klart for kandidater å gjennomføre kunnskapsprøvene.

Storebrand er en av bedriftene som har sluttet seg til autorisasjonsordningene i forsikring for næringsliv.

Nina-Bryhn-260.jpg

- Vi ser frem til å starte arbeidet og er klare, sier Nina H. Bryhn, fagansvarlig forsikring i Storebrand. Foto: Privat.

- Vi har fulgt arbeidet som FinAut har ledet med stor interesse, både fra utsiden og med meg som representant i Midlertidig fagråd forsikring næringsliv, forteller Nina H. Bryhn, fagansvarlig forsikring i Storebrand.

- Allerede i juni i fjor tok ledergruppen vår et foreløpig standpunkt til om våre rådgivere på bedriftsmarkedet skulle autoriseres. Den generelle vurderingen var at det er svært positivt at forsikringsbransjen har fått en standard for hva en rådgiver skal inneha av kompetanse. Av tidligere undersøkelser vet vi at kundene våre synes forsikring er vanskelig, og en viktig oppgave for en rådgiver er å fremstille et komplisert område på en måte som gjør at kundene velger gode og effektive løsninger for sin bedrift.

- Å bygge og utvikle relevant kompetanse innenfor fag og rådgivning har høy prioritet i Storebrand, og for oss var det et opplagt valg å autorisere alle våre rådgivere. Vi venter også endrede rammebetingelser som vil lovfeste kravet til rådgivning, dokumentasjon og opplæring.