htYSP2DmcEyfNUfnXXHkXN7K9rxNE0KXMKL8qeq5m2KnfU9ZMeHZqVyl6ttFssWJ

Nordisk-baltisk samarbeid om trygg rådgivning

norway-g9d728f735_1280.jpg

FinAut samarbeider med autorisasjonsordninger for finansnæringene i de nordiske og baltiske landene. Målet er å utveksle kompetanse og erfaringer for å gjøre autorisasjonsordningene bedre.

De skandinaviske landene har godt etablerte autorisasjonsordninger, og har bidratt med rådgivning i utviklingen av ordninger i flere av de øvrige landene. 

I møtene sammenligner vi innhold, nivå og regler, læremetoder, testsystemer og forretningsmodeller. Det er verdifullt å kunne kalibrere FinAuts løsninger med de øvrige.

Etikk og gamification

I Norge stilles det krav om fagkompetanse, etisk kompetanse og kommunikasjonsferdigheter for autoriserte finansielle rådgivere. Kompetansen i etikk ønsker også de øvrige landene å videreutvikle i sine respektive ordninger. I november presenterte vi Etikkboosten, som viser hvordan mobilspill og gamification kan bidra i opplæringen.

Norge først med autorisasjon for robotrådgiver

Som eneste land med en autorisert robotrådgiver, har vi bygget opp verdifull kompetanse som kan deles med de andre landene i samarbeidet. Digitaliseringen i finansnæringen fordrer at autorisasjoner tilpasses robotrådgivere for å fortsatt trygge forbrukerne.

Informasjonsgivere – felles kompetansekrav fra EU

Mange land videreutvikler i disse dager ordninger for informasjonsgivere for å møte etterspørsel fra finansnæringen. Her samarbeider vi om innhold og nivå for å møte felles krav fra EU. Bedriftene ønsker en formell kompetansesjekk/dokumentasjon av opplæringen informasjonsgivere får i bedriften. 

Muligheter for økt samarbeid på tvers av grenser og rammer for oppdatering og vedlikehold av kompetanse vil være temaer for neste års møter i samarbeidsforumet.