Autorisasjonsordninger i personforsikring og skadeforsikring for næringsliv ble åpnet for tilslutning i 2021. Nå er de første autorisasjonene delt ut, og pågangen av rådgivere som ønsker å bli autorisert er stor.

Styrker bransjens troverdighet og gir kundene trygghet

Vi kontaktet noen av de aller første bedriftene med autoriserte rådgivere i den nye ordningen for næringsliv, som var Storebrand, Sparebank 1 Nord-Norge, Jæren Sparebank og Skue Sparebank. Rådgivernes tilbakemeldinger var at ordningen styrker bransjens troverdighet og gir kundene trygghet for at rådgiveren er kompetent og rådene er i kunden interesse. Du kan lese intervjuene med de første rådgiverne som ble autorisert i forsikring næringsliv på LinkedIn.

Her er intervjuet med Rolf Østensen og Hege Karina Bøe, som er salgsledere i Gjensidige:

Hva tenker dere om at forsikringsbransjen har fått en egen autorisasjonsordning for næringsliv?

Rolf: Det er bra at bransjen har gått sammen og etablert en egen autorisasjonsordning for næringsliv. En slik ordning synliggjør og sikrer at de som har kundekontakt innehar nødvendig kompetanse for å kunne drive med rådgiving.

Hege Karina: Det er positivt. Det har jo vært en ordning for privat lenge, og at vi nå har en tilsvarende ordning for næringsliv er med på å styrke bransjens troverdighet.

Hva betyr det for rådgivere å få dokumentert kunnskap?

Rolf: Det å være en autorisert rådgiver gir yrkesgruppen en økt status. Vi er avhengig av tillit hos kundene og dokumentert kunnskap bidrar til økt tillit.

Hege Karina: Jeg jobber som leder for fem rådgivere, og det at både vi ledere og rådgivere får dokumentert vår kunnskap er med på å styrke tillit til yrkesgruppen, samt at det gir en god trygghet for at vi har den kompetansen som trengs.

Hva tror dere det vil si for kunden at næringsliv har fått en egen autorisasjonsordning?

Rolf: Næringslivskundenes forsikringskompetanse er varierende. For å få avdekket egne forsikringsbehov og finne gode løsninger, er det behov for å snakke med en rådgiver. En autorisasjon gir trygghet for at rådgiveren er kompetent og rådene er i kunden interesse. Ordningen er med på å understøtte dette.

Hege Karina: Det er stor variasjon blant næringslivskundene. At det nå er en autorisasjonsordning for næringsliv kan være en trygghet for alle kundene om at de får god rådgivning fra kompetente rådgivere.

 

merke-naringsliv-528.png