I perioden mai til desember i fjor deltok SpareBank1 SR-Bank i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse for Fintech gjennom bankens prosjekt "bruk av kunstig intelligens i en digital pensjonsrådgiver". Rapporten fra dette arbeidet er nå ferdigstilt.

Bankens digitale pensjonsrådgiver var ett av to prosjekter som ble tatt opp i den regulatoriske sandkassen i april 2020. SpareBank 1 SR-bank har utviklet roboten siden 2019 med utgangspunkt i et rammeverk som FinAut har utarbeidet for autorisering av digitale rådgivere og har ifølge banken fått et betydelig kvalitetsløft i den regulatoriske sandkassen, som følge av tilbakemeldinger fra Finanstilsynet og FinAut.

I presentasjonen av rapporten viser Finanstilsynet til at FinAut har åpnet opp for autorisering av digitale rådgivere fra og med 2021 og at dette gjorde prosjektet særlig relevant, da det antas at flere finansforetak vil utvikle digitale rådgivere innen kort tid. For Finanstilsynet er det viktig å følge med på denne utviklingen for blant annet å tidlig kunne identifisere eventuelle nye risikoer som oppstår ved bruk av tilsvarende løsninger. 

I følge rapporten ble involveringen av FinAut vurdert som nyttig av både SR-Bank og Finanstilsynet, og ga blant annet innblikk i hvilke krav FinAut stiller for å kunne få autorisert en digital rådgiver.

Les hele saken og se lenke til SpareBank 1 SR-banks rapport hos Finanstilsynet 

 

Autorisering av robotrådgivere

Robotrådgivere som nå etter hvert autoriseres, tildeles FinAuts autorisasjonsmerke og føres opp i et offentlig register på FinAuts sider, slik at forbrukerne kan se hvilke robotrådgivere som er autorisert.

FinAuts autorisering baseres på informasjon bedriften har gitt om løsningen og kontroll fra bedriftens internrevisjon på at alle krav er ivaretatt. Selv om en løsning er autorisert, er det bedriften som har det fulle ansvar for at løsningen er i samsvar med gjeldende regelverk.

Søknadsfristen er 12. april for de som vil autorisere sin robotrådgiver i første pulje før sommeren 2021. Flere bedrifter har meldt at de vil være med, og enda flere er aktuelle fra høsten 2021.

Mer informasjon: Autorisasjonsordning for robotrådgivere