2020 kan oppsummeres med rekordhøyt antall gjennomførte kunnskapsprøver og økt etterspørsel etter kompetanse i personforsikring.

Tallene for 2020 viser en økning på 70 % for gjennomførte kunnskapsprøver sammenlignet med 2019. Kandidater gjennomførte 11.420 prøver mot 7.668 året før.

En årsak til den store økningen er at fra 1. januar 2020 ble kunnskapsprøvene delt opp slik at Tverrgående emner og Personlig økonomi 1 tas som egne prøver.

En annen årsak er at Autorisasjonsordningen i personforsikring var i slutten av sin overgangsperiode, da erfarne rådgivere kunne få autorisasjon uten å gjennomføre praktisk prøve.
 

Større pågang av kandidater i Personforsikring enn forventet

Personforsikring fikk også en mye større økning i antall kandidater enn forventet p.g.a. økt etterspørsel etter kompetansen som igjen er en følge av at kunder har vært mer opptatt av personforsikringer enn tidligere. Ved inngangen til 2020 antok man at ca. 4.000 kandidater ville autoriseres, mens det mot slutten av 2020 var nesten 7.000 innmeldte kandidater.

 

Se statistikk for hvert kvartal i 2020