Sbanken sin «Sparerobot» ble 21. juni formelt sett en godkjent autorisert robotrådgiver. Med det har norsk finansnæring satt seg på kartet som første land i verden med autorisert finansiell robotrådgivning.

En samlet finansnæring gjennom Finans Norge og Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i mars 2019 å etablere en autorisasjonsordning for robotrådgivere. Sbanken var en av seks pilot-bedrifter som gjennom 2020 testet ut både søknadsprosessen og kravene som ble stilt til autorisasjonen. Autorisasjonsordningen ble deretter åpnet for i januar 2021.

Etter en omfattende søknadsprosess var det til slutt Sbankens «Sparerobot» som bestod eksamenen først. Dette til stor jubel både internt fra Sbanken og norsk finansnæring generelt:

- Det var en fantastisk nyhet da vi fikk vite at vi ble autorisert. Vi tok oss tid til å juble over at vi kom i mål og at vi er først i verden. Et tydelig bevis på at Finans i Norge med rette kan bruse med fjærene og at Sbanken igjen viser at vi leverer varene. Nå vil vi jobbe videre med mål om å kontinuerlig forbedre løsningen. Mulighetene innen robotrådgivning er nærmest ubegrensete, sier Magnus Selven, Leder for investeringsrådgivning i Sbanken.

Samme kvalitet, uavhengig av kanal

Den formelle godkjenningen er gitt av Finansnæringens Autorisasjonsordning (FinAut), som har autorisert rådgivere i finans gjennom lengre tid. FinAut presiserer at de er opptatt av like god forbrukerbeskyttelse uavhengig av om rådgiveren er en fysisk person eller en robot og at flere andre robotrådgivere ligger i løypa for å bli autoriserte. Først ut var imidlertid Sbanken, noe som ikke kom overraskende på:

- Sbanken er kjent for å levere nye og digitale løsninger som kommer forbrukere til gode. At de nå som først i verden bestod eksamen, overrasket meg ikke. Dette er et stort steg på vei inn i fremtiden og en spennende milepæl for norsk finansnæring, sier Siv Seglem, adm.dir i Finaut.

Spesielt høy tillit og gode digitale løsninger i Norge

Norsk finansnæring er langt fremme med å levere digitale løsninger som er enkle og trygge for forbrukerne. Norske forbrukere er tilsvarende langt fremme med å benytte seg av digitale løsninger som finansnæringen tilbyr. Norge er i stor grad et land med høy tillitskapital.

- Det er et kvalitetsstempel og en trygghet for forbrukerne å vite at roboter ikke bare etterlever strenge regelverk, men også utvidet god skikk ved rådgivning. Vi ser på autorisasjonen som meget viktig for å bidra til å skape tillitt til ny teknologi og at robotrådgivning på en effektiv måte kan gjøre sparingen til tusenvis av nordmenn smartere og bedre på kundens premisser, sier Selven i Sbanken.

Fornøyde kunder, fornøyd næring

Årets undersøkelse av "Forbruker- og finanstrender", som Kantar TNS utførte på vegne av FinAut, viste at over 90% som har kjøpt finansielle produkter det siste året og fått rådgivning er fornøyd med rådgivningen totalt sett. Bruken av digitale løsninger har økt, men de fleste kjøp skjer fremdeles i dialog med en medarbeider. Når rådgivning tilbys av digitale kanaler, eller robotrådgivere, må kravene til kvalitet og autorisering følge med.

- Og for dem som fremdeles ønsker å snakke med et menneske istedenfor eller både òg, har vi 12 500 autoriserte rådgivere over hele landet som gir gratis råd om stort og smått, sier Siv Seglem, adm.dir i Finaut.

Se etter autorisasjonsmerkene for de ulike autorisasjonene og søk om din rådgiver/robotrådgiver er autorisert på www.finaut.no

 

FinAut_autorisert_pos_RGB_Robotrådgiver (1).png

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 
Siv Seglem 18815 WEB-small.jpg

 

Adm. dir.: Siv Seglem

Telefon: 23 28 44 50 / 913 51 081

siv@finaut.no

gry-nergard---500px.jpg

 

Styreleder: Gry Nergård

Telefon: 23 28 42 28 / 990 05 080

gry.nergard@finansnorge.no

 

 

Fakta om FinAut 

FinAut ble etablert først som autorisasjonsordningen for Finansielle rådgivere

1. januar 2009
Autorisasjonsordningen for robotrådgivere Etablert januar 2021
Informasjon om Autorisasjonsordningen for robotrådgivere https://www.finaut.no/robotradgivere/
Organisasjonene bak ordningen Finans Norge og Verdipapirfondenes forening (VFF)
FinAut administrerer i dag 7 autorisasjonsordninger Autorisasjonsordningene i Sparing og investering, Kreditt, Personforsikring, Skadeforsikring, Person og Skadeforsikring Næringsliv og Autorisasjonsordningen for robotrådgivere
Antall medlemsbedrifter (Bank, forsikringsselskaper, fondsselskaper og rådgivningsselskaper)

Ca 150

Medlemsoversiktfinaut.no
Antall autoriserte rådgivere, de fleste i to eller flere autorisasjonsordninger 12.550 
Kjernen i autorisasjonen
  • Dokumentere kompetanse i fag, regelverk, kommunikasjon og etikk gjennom tre autorisasjonseksamener
     
  • Krav til jevnlig oppdatering og til å følge bransjenormen God skikk

 

Fakta om Autorisasjonsordningen for robotrådgivere

Hvorfor skal roboter autoriseres?
  • Forbrukerne skal være trygge på kvaliteten i rådene og at rådgivningen følger fagkrav, etikk og regelverk 
  • vi vil øke tilliten til robotene
  • vi vil forbedre tilbudet, flere kan få rådgivning
Hvordan vet kunden om en robotrådgiver er autorisert?

Det er et register over autoriserte robotrådgivere på forsiden www.finaut.no  
Se også etter dette merket:
 

Hvor finner vi robotene? Robotene finnes på en nettside hos finansbedriften eller en app. Løsningene som foreløpig er lansert, er veldig forskjellige.
Hvordan skjer «samtalen» med en robot? I dagens digitale løsninger bygger de fleste samtaler på at kunden må svare på spørsmål ved å skrive eller krysse av for alternativer.
Hva skal autoriseres?

Rådgivning, altså personlige anbefalinger, overfor forbrukere innenfor sparing/investering, kreditt og forsikring.

Chatboter som kun gir informasjon, skal ikke autoriseres.
Hvem står bak autorisasjonsordningen? En samlet finansnæring gjennom Finans Norge og Verdipapirfondenes forening. Autorisasjonsordningen drives av FinAut – Finansnæringens autorisasjonsordninger
Hvordan skjer autoriseringen?

Det er fire krav til autorisering:

1) Bedriften må være medlem i FinAut (pre-kvalifisering at det er en seriøs virksomhet og med rette tillatelser/konsesjoner)

2) Roboten må følge reglene for God skikk og det stilles krav til innholdet. Dette må dokumenteres gjennom omfattende sjekklister bekreftet av bedriften og ekstern revisor.

3) Det stilles krav til godkjenningsprosessen og at de rundt roboten selv er autorisert.

4) Det er krav til oppfølging etter autorisasjon og til re-autorisasjon ved vesentlige endringer. Det må jevnlig testes at rådene som gis av roboten er forsvarlige.
Hva er God skikk?

God skikk er en bransjenorm som gir føringer for hvordan et kundemøte skal gjennomføres og hva det skal inneholde for å møte kravene som stilles til fag, regelverk, etikk og kommunikasjon.

Mer informasjon om autorisasjonsordningen? Robotrådgivere