Fagplanene for årets kompetanseoppdatering er klare. Kryptovaluta, bærekraft og konsekvenser av samfunnsutviklingen med stadig flere unge uføre er bare noen av temaene i årets fagplan. Vi har tatt en prat med tre av våre fageksperter i fagrådene, Ingvild R. Røstbø, Mette Røen Homstvedt og Martha M. Winge. 

Investering i kryptovaluta 

-  Rådgiveren skal kjenne til sentrale risikoelementer ved handel av kryptovaluta. I tillegg skal rådgiveren vite at markedet er uregulert, desentralt, og at det ikke finnes noe lovfestet forbrukervern, forteller Ingvild R. Røstbø, fagansvarlig for regelverk i fagråd Sparing og investering.

I år skal autoriserte rådgivere i Sparing og investering oppdatere sin kunnskap om blant annet kryptovaluta. Stadig flere nordmenn forsøker seg på investeringer i kryptovaluta, og det er knyttet stor risiko til kjøp. Regjeringen skriver i tillegg at det er bred enighet internasjonalt om at kryptovaluta utgjør en risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. 

 

Uføre og personforsikring

- Fagråd Personforsikring har satt som krav at rådgiveren skal forstå konsekvensen av at stadig flere unge blir uføre, og hvordan god rådgivning kan bidra til å bremse utviklingen. Utgangspunktet er at det skal lønne seg å stå i jobb, men bransjen jobber med å gi relevante tilbud som kan gi hjelp tidligere. Tilbud om legehjelp eller behandling kan bidra til at færre faller ut av i jobblivet også i ung alder, sier Mette Røen Homstvedt, leder for fagrådet i personforsikring. 

I Norge er 1 av 10 uføre og utviklingen blant unge uføre har steget med 10 % hvert år siden 2010. At flere unge faller ut av arbeidsmarkedet gir ikke bare en økonomisk utfordring, men også utfordring på livskvaliteten til den enkelte. Denne samfunnsutviklingen bygger ikke oppunder FN’s bærekraftmål.

 

Skadeoppgjør og bærekraft

- I forsikringsbransjen er det svært mange ulike initiativ og tiltak innen skadeforebygging og begrensning av forbruk. I årets oppdatering gir vi rådgiverne innsikt i noen få av de konkrete tiltakene som bransjen har iverksatt innen skadeoppgjør. Det vil komme mange flere spennende initiativ og tiltak i bransjen i årene som kommer, sier Martha M. Winge, i fagrådet for Skadeforsikring.

 

- Rådgiveren må evne å se sammenheng mellom klimaendringer, som i Norge vil påvirke været med eksempelvis mer nedbør og risiko for skade. Fagplanen setter også krav til at rådgiveren må kjenne produktenes bærekraftsinnhold, hva er produktets klimaavtrykk og hvordan en tar sosialt ansvar.

Klima og naturutfordringene er særlig relevant for skadeforsikring, fordi kjernevirksomheten skal gi kunden økonomisk trygghet. Skadeforsikringsselskapene må ha et fremtidsrettet risikofokus og legge til rette for at kundene kan gjøre bærekraftige valg.

 

Les mer om årets oppdateringsemner i hver enkelt autorisasjonsordning:

Oppdateringstemaer 2022