Hvordan gi et godt avslag?

De økonomiske tidene er tøffe for mange allerede, og tøffere skal det bli. Når ny finansavtalelov trer i kraft 1. januar får bankene avslagsplikt. Og nettopp «hvordan gi et godt avslag?» var temaet på webinar som FinAut og Finans Norge arrangerte onsdag 16. november for rådgivere i bank. Opptak finner du her.

bilde-fra-webinar-avslag161122.jpgFinans Norges Gry Nergård ledet spørsmålsrunden med Frode Ekeli fra Bank 2, Monica Ødegård fra Nordea Bank og Astrid Kvernes Hyldmo fra SpareBank 1 Kreditt.

 

Alt har blitt dyrere: strøm, mat og drikke og bilhold, og i tillegg kommer renteøkningene. Flere privatpersoner kan dermed komme i en situasjon der de får avslag når de skal søke banken om lån.

Mange kunder får sine drømmer knust når de får avslag, men hvordan kan vi forsikre oss om at kunden forstår avslaget og kan et avslag på sikt bli en mulighet for kunden til å skaffe seg bedre kontroll, og hvordan kan vi organisere oss internt i bedriften?

– Vi forvalter et stort ansvar når kundene har større økonomiske problemer og opplever å få avslag på lånet som de tenkte skulle hjelpe seg til å komme videre, sa FinAuts styreleder og forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergård.

Gode eksempler

Tre av Finans Norges og FinAuts medlemsbedrifter; Bank2, Nordea Bank og SpareBank 1 Kreditt delte hvordan de jobber med kunder som de må gi avslag på lån til. Felles for de tre er at de legger stor vekt på å gi gode forklaringer på hvorfor avslaget blir gitt, samt råd til de kundene som trenger å rette opp en skakkjørt økonomi – både hva kundene kan gjøre selv, og hvor de kan søke hjelp hvis det er nødvendig.

– For mange vil det være overraskende å få et avslag. For noen oppfattes det som et endelig nei til å få løst et økonomisk problem. Men dette problemet kan jo kanskje løses på andre måter enn ved låneopptak. Hvem er da nærmest til å kunne hjelpe med informasjon eller samtaler enn banken og deres rådgivere, sa FinAuts administrerende direktør Siv Seglem.

Veien videre

I webinaret ble deltakerne bedt om å gi Finans Norge og FinAut innspill på hva det kan jobbes videre med, for å støtte rådgiverne i deres jobb med å møte kunder med økonomiske problemer. Det to tiltakene som fikk flest stemmer var «standard samtaleskjema» og «oppdateringstema».

image2tshk.png

 

– FinAut kommer til å jobbe videre med å lage et standard samtaleskjema som kan brukes i slike avslagssituasjoner. Det legges ut på Læringstorget hos oss i FinAut. Når det gjelder oppdateringstema, vil det i 2023 bli et obligatorisk oppdateringsemne for autoriserte i kreditt, de tre pliktene i ny finansavtalelov om kredittavtaler: forklarings-, opplysnings- og avslagsplikten. Beskrivelsen er under utarbeidelse av FinAuts fagråd. De vil også vurdere om «det gode avslaget» kan knyttes til oppdateringskravet, sier Siv Seglem i FinAut.

Se opptak av webinaret (krever innlogging)

 

Bankene og NAVs verktøykasse Økonomi- og gjeldsrådgivning

Denne saken ble originalt publisert på Finans Norge.