FinAuts fagråd Personforsikring har tatt initiativ til en bransjeavtale for å gjøre det lettere for kunder å flytte personforsikringer samtidig med tingforsikringer. Ny bransjeavtale om flytting av personforsikringer er nå vedtatt av bransjestyrene i Finans Norge og trer i kraft fra 1. mai 2022.

Vi har tatt en prat med leder for arbeidsgruppen Carl Fredrik Hirsch fra Gjensidige om dette viktige arbeidet for å gjøre flytting av forsikringer enklere og tryggere for forbrukere.

 

- Det er veldig bra at FinAut også kan bidra til felles forenklinger i forsikringsbransjen, og vi har opplevd en sterk vilje i arbeidsgruppen til å fokusere på kundens beste og en styrking av bransjens omdømme, sier Carl Fredrik Hirsch. 

 

Hva er den nye bransjeavtalen?

- Initiativet til en felles avtale oppstod for å regulere risikoen ved flytting av personforsikringer. Fordi det som regel kreves en helsevurdering av den forsikrede, rådes i dag kundene til å beholde forsikringen sin i gammelt selskap inntil de vet at det nye selskapet vil godkjenne helsen. Dette betyr at personforsikringene ikke kan flyttes samtidig med andre skadeforsikringer ved bytte av selskap, og kunden må ofte betale dobbel forsikringspremie i perioden frem til helsen er ferdig vurdert, sier Carl Fredrik.

 

Hvem tok initiativ til å utarbeide en ny bransjeavtale?

- Bransjestyrene i Finans Norge opprettet på bakgrunn av initiativet fra FinAut en arbeidsgruppe som har jobbet frem et utkast til bransjeavtale. Gruppen består av representanter fra 8 liv- og skadeselskap, herunder 4 medlemmer fra Fagråd Personforsikring. Utkastet til avtale ble vedtatt i slutten av 2021, og vil tre i kraft fra 1. mai 2022. Kjernen i avtaleutkastet er at kundene får en utvidet rett til å gjenoppta sine oppsagte forsikringer hvis de får avslag/reservasjoner i nytt selskap, samt at selskapene skal fravike de såkalte symptomklausuler når kunden flytter til lik dekning i nytt selskap.

 

Hvilken betydning vil den nye bransjeavtalen ha for kunden?

- Formålet med avtalen er at kundene lettere skal kunne flytte sine personforsikringer samtidig med tingforsikringer. Rådgiverne i forsikringsselskapene skal enklere kunne veilede kundene når de ønsker å bytte selskap, og at kundene i fremtiden skal slippe å betale unødvendig premie.

- Det er veldig bra at FinAut også kan bidra til felles forenklinger i forsikringsbransjen, og vi har opplevd en sterk vilje i arbeidsgruppen til å fokusere på kundens beste og en styrking av bransjens omdømme, avslutter Hirsch.

 

Les mer på Finans Norge og se avtalen her (for medlemer).