zHXl10Or2g2jQmuKHJs9aKlA6ZAbTuIEWoh9v306AB2iBtYN9hyMfU9rUuRoQYvf
Personvern i Storebrand: kompetanse og digital tillit

Kundeopplysninger skal håndteres på en måte som sikrer personvern og kundens rettigheter. FinAut har lansert nye filmer om bransjenormen God skikk. I den sammenheng har vi laget en serie hvor vi ser nærmere på hver av reglene. Denne gangen tar vi for oss regel nr. 3 personvern. Vi har tatt en prat med personvernombud i Storebrand Knut Wetten, for blant annet å høre hvordan Storebrand har jobbet med å få personvern som en del av bedriftskulturen, og hva  det viktigste de autoriserte rådgiverne må kunne når det kommer til personvern. 

Knut Wetten.pngPersonvernombud Knut Wetten. Foto: Storebrand

 

Hvordan har Storebrand jobbet med å få personvern som en del av bedriftskulturen?

- Storebrand sin strategi er å bli mer datadrevet og digitalisert. Skal vi få kundene til å ta i bruk de nye digitale tjenestene og dele sine personopplysninger med oss er vi helt avhengig av digital tillit. Digital tillit har derfor vært del av vårt arbeid med personvern i lengre tid, siden behandling av personopplysninger foregår i alle våre prosesser. Skal vi gjøre oss fortjent til den digitale tilliten så må vi ha en kompetanse i hele organisasjon om personvern. Dette bygger vi kontinuerlig gjennom systematisk kompetanseheving og at organisasjonen har tydelige støttespillere i våre personvernrådgivere og personvernombud.

Hvordan har dere jobbet med kompetanse for de autoriserte rådgiverne i møte med kundene?

- De autoriserte rådgiverne er del av den generelle kompetanseutviklingen i hele organisasjonen. I tillegg foretas det lokal tilpasset personvernopplæring i miljøene som jobber ut mot kundene. Vi har også etablert rammeverk som skal bistå rådgiverne i å velge personvernvennlige løsninger og skulle det oppstå en feil, så skal det være klart for alle medarbeidere hva de skal gjøre.

Hva tenker du er det viktigste for de autoriserte rådgiverne når det kommer til personvern?

- Det er viktig at de autoriserte rådgiverne har en generell kompetanse om personvern og har lett tilgjengelig ressurser som kan bistå dem når det kommer problemstillinger som det er behov for å vurdere. I tillegg skal alle verktøyene/tjenestene de benytter være bygd i tråd med prinsippene for innebygd personvern.

 

 

 

Bransjenormen God skikk gjelder for FinAuts medlemsbedrifter ved rådgivning, informasjon, veiledning og salg. Finansnæringens ambisjon er at God skikk-reglene skal sikre høy kvalitet, tillit og trygghet enten kundebehandlingen skjer fysisk eller digitalt.

Les mer om bransjenormen God skikk og se filmene