Image-1 (1).jpg

Fagrådsleder Nina Haugan Bryhn (øverst til venstre), Randi Netland, Mona Wittenberg, Tore Vadseth (nederst til venstre), Håvard Øverås Moland, Elisabeth Daae og Roy Ditlefsen. 

 

De første autorisasjonene i person- og skadeforsikring for næringsliv ble delt ut i november 2021. Vi har spurt fagrådet hvorfor det er viktig at næringslivet har fått autorisasjonsordninger for person- og skadeforsikring, og hva de ser frem til å jobbe med:

 

Hvorfor det er viktig at næringslivet har fått autorisasjonsordninger for person- og skadeforsikring?

  • Felles fagkrav: Det sikrer felles fagkrav i selskapene og sørger for kompetente medarbeidere som kjenner relevante lover og bransjenormer, slik at næringslivet blir godt ivaretatt ved rådgivning og valg av forsikringsløsninger. 
  • Trygghet: Kundene skal være trygg på at dialogen omkring viktige forsikringsdekninger for sine ansatte belyser alle muligheter, utfall og konsekvenser slik at de blir best mulig ivaretatt.
  • Fagplanene som ligger bak ordningene dokumenterer bredden og omfanget av kunnskapen rådgivere har. 
  • Tillit: Næringslivskunden har ofte en meget hektisk hverdag innenfor sin virksomhet og tid til forsikring er ikke prioritert, da må tillitten til forsikringsrådgiveren være på plass.
  • Kvalitet:  Det vil også gi et «kvalitetsstempel» for de som har en godkjent autorisasjon og øke anerkjennelsen til den enkelte og anseelsen til forsikringsbransjen, gjennom profesjonelle og seriøse rådgivere.
  • Faglig kompetansenivå og bransjenormen God Skikk: Vi vet at bedriftskundene synes at næringsforsikring er komplekst. Vi representerer en bransje som er opptatt av rådgiveres faglige kompetansenivå og at bransjenormen God skikk setter kundens interesser først.
  • Dyktige rådgivere: Vi har dyktige rådgivere som evner å gjøre bedriftene oppmerksomme på ulike risikoområder, forstår kundebehov og kommuniserer dette på en måte som gjør at kundene kan ta velinformerte valg som sikrer verdier og ikke minst de ansatte.

Hva ser du frem til å jobbe med i Fagråd forsikring næringsliv?

Fagrådsleder Nina Haugan Bryhn, ansvarlig for kompetanseutvikling Storebrand
- Jeg har jobbet med forsikring i nesten hele min karriere, og for meg var det å gå inn i denne bransjen et verdivalg. Det å ha gode faglige diskusjoner med dyktige kollegaer fra andre selskaper, som er opptatt av at rådgivere på næring skal ha tilstrekkelig kompetanse, gleder jeg meg veldig til. Det at vi på så kort tid har fått så stor oppslutning om autorisasjonene, er jeg faktisk veldig stolt av at vi har fått til. Dette er takket være representantene fra selskapene og selvsagt de flinke medarbeiderne i FinAut. Dette skal vi nå forvalte videre på en god måte, det lover jeg dere. 


Randi Netland, Produktjuridisk fagsjef, Advokat MNA i Tryg
- Jeg tror at arbeidet som fagrådet gjør, vil påvirke hvordan finansnæringen utvikler seg. I fremtiden vil vi se at kundenes behov blir håndtert på en bedre måte og mer bærekraftig måte. I tillegg vil selgere og andre som jobber med kunder, få bedre og mer interessante arbeidsvilkår. Jeg tror at hele finansnæringens omdømme vil utvikle seg i en positiv retning, og at kundene vil oppleve en styrket tillit til den rådgivningen som gis. Jeg ser frem til å være med på denne utviklingen.

 

Mona Wittenberg, Seniorkonsulent Fag og underwriting i KLP
- Som medlem av Fagråd forsikring næringsliv ser jeg fram til å utveksle kunnskap og erfaringer med dyktige medlemmene av fagrådet, bidra med egne erfaringer og kunnskap mot et felles mål, der mine oppgaver er rettet mot rådgivning i personforsikring og produkter. Jeg ser fram til å bli bedre kjent med de andre medlemmene i fagrådet.

 

Tore Vadseth, Head of Broker, Large Corporate Client & International Department i DNB
- Det er mye jeg ser frem til som medlem i fagrådet. Det jeg synes blir spennende og lærerikt er å bli kjent med andre medlemmer, dele kompetanse og erfaringer, og ikke minst, i dette felleskapet sørge for videre utvikling av et rammeverk som kan øke og formalisere kompetansen til den enkelte rådgiver. Dette vil gjøre kundene mest mulig trygg på at de har de produktene som er riktige for dem og deres ansatte.

 

Håvard Øverås Moland, Competence Manager Sales Enablement i If
- I fagrådet ser jeg frem til å få de praktiske prøvene på plass. Deretter er det viktig å sette et kritisk søkelys på de fagplanene vi har laget. Disse er utviklet med utgangspunkt i de etablerte ordningene, som var en effektiv måte å få ordningene opp å gå. Nå har fagrådet fått nye medlemmer, som kan gi oss litt andre perspektiver og utfordre innholdet i fagplanene. Sammen kan vi revidere arbeidet som er gjort og gjøre en god ordning bedre på ganske kort tid.

 

Elisabeth Daae, Salgsstøtte Bedrift i Fremtind
- Det er utrolig motiverende å være med å utvikle og etablere dette kompetanseløftet sammen med flere av selskapene i Norge. Det å være med på utarbeidelse og påvirke regel- og rammeverk og vilkår for en ny bransjenorm for bedriftsmarked forsikring er veldig moro. Dette gir også nødvendig og nyttig innsikt og godt grunnlag for å gjøre mine arbeidsoppgaver i Fremtind enda bedre. Mitt fokus i fagrådet vil være utarbeidelse og tilrettelegging av praktiske prøver fremover. Jeg er også med i arbeidsgruppen med emneområdene: Skadeårsaker og skadeoppgjør på skadeforsikring, og risiko og helsevurdering på personalforsikring.

 

Roy Ditlefsen, Fagsjef Prosess og kvalitet i Gjensidige 
- Som medlem av fagrådet, ser jeg frem til å bidra til fortsatt utvikling og vedlikehold av autorisasjonsordningen, slik at denne alltid er høyaktuell i forhold til det som skjer innen både bransjen, markedet og lovverket.

 

Vi ønsker velkommen til medlemmene i det nye fagrådet i forsikring næringsliv!