Ståle Nerland (Fra venstre), Robert Wood og Per Hagen er med i prosjektgruppen som i første omgang definerer fagkrav til kompetanse for pensjonsrådgivere. 

 

Den enkelte borger har større ansvar for egen pensjonsøkonomi enn tidligere. Det stiller økte krav til oversikt over og forvaltning av egen privatøkonomi gjennom store deler av livsløpet. I 2021 er det mange tegn til at kundene er blitt mer trygghetssøkende og søker råd. Prosjektgruppen har som oppgave å definere relevant kompetanse hos rådgivere på pensjon. Vi har tatt en prat med våre dyktige fagressurser i prosjektgruppen for pensjon, Ståle Nerland fra SpareBank 1 Forsikring, Robert Wood fra Storebrand og Per Hagen fra Nordea Liv.

 

- Den kommende generasjon av pensjonister blir mer ansvarlig for egen pensjon og må ta stilling til hvordan pensjonsmidlene forvaltes og når de skal tas ut. Det kommer til å bli økt etterspørsel etter pensjonsrådgivning samtidig som rådgivningen blir mer komplisert, sier Robert Wood fra Storebrand.

 

Hva vil en fagplan for pensjonsrådgivning si for kunden?

Ståle Nerland, Salgssjef i SpareBank 1 Forsikring:

Det er ingen hemmelighet at mange kunder synes pensjon er komplisert. Kompetente, spesialiserte og trygge rådgivere kan bidra til at flere kunder får oversikt over sin egen situasjon, og at beslutninger om egen pensjon både i spare- og utbetalingstiden tas på informert og faktabasert grunnlag.

Per Hagen, Senior Product Expert Nordea Liv

- For kundene betyr dette at det nå kanskje blir det aller viktigste temaet innenfor sparing, noe som de faktisk kan få gode råd og veiledning i.

Robert Wood, Senior Product Expert Storebrand:

Da kunden blir mer ansvarlig for egen pensjon, blir konsekvensene av feil valg mer alvorlig. Tilgang til kvalifiserte pensjonsrådgivere blir essensielt, og særlig i den fasen av livet da man tar beslutninger om når man ønsker å gå av, og beslutninger om uttak. 

 

-Det er ingen hemmelighet at mange kunder synes pensjon er komplisert. Kompetente, spesialiserte og trygge rådgivere kan bidra til at flere kunder får oversikt over sin egen situasjon, og at beslutninger om egen pensjon både i spare- og utbetalingstiden tas på informert og faktabasert grunnlag, sier Ståle Nerland. 

 

- Hva vil en fagplan for pensjonsrådgivning si for bransjen?

Ståle Nerland, Salgssjef i SpareBank 1 Forsikring:

Jeg tror at en mer konkret spesialisering innen pensjonsrådgivning, som omfatter pensjonsspørsmål fra «vugge til grav» kan bidra til mer treffsikker rådgivning, høyere tillit til bransjen, synliggjøring av næringens plass i det norske pensjonssystemet, tryggere rådgivere og flere fornøyde kunder. Trolig vil bransjen også bli bedre rustet til å overholde sine formelle informasjonsplikter på pensjonsområdet.

Finansnæringen forvalter store verdier av pensjonsformuer gjennom nordmenns frivillige sparing og tvungne sparing gjennom arbeidsgiver. Dette er midler som skal sikre økonomien i alderdommen og det er naturligvis viktig for bransjen at folk har tillit til at finansnæringen ivaretar denne rollen profesjonelt, redelig og til kundens beste. Mange opplever nok pensjon som diffust og utfordrende å ta tak i fordi sparemålet ligger så langt frem.  Det er også usikkerhet om hvordan «3-pilars-pensjonssystemet» som helhet faktisk virker, samtidig som vi har en sterk tradisjon for å tenke at staten ordner opp for oss når vi blir gamle. Til tross for at mange rådgivere kan mye om langsiktig sparing og investering, har pensjonsområdet et relativt innfløkt regelsett. Dette kommer til uttrykk ved at en del rådgivere kan være tilbakeholdende både i behovsavdekningen og med å yte spesifikk pensjonsrådgivning.

Per Hagen, Senior Product Expert Nordea Liv:

- Pensjonsrådgiverne må ha relevant og tilstrekkelig kompetanse til å gi råd vedrørende pensjon til forbrukere. Hvis vi lykkes med at denne autorisasjonen faktisk gjør at rådgiverne velger å bevege seg inn i området «pensjon», vet vi at har truffet på et enormt viktig område. Absolutt alle kunder har behov for råd her, men i dag er det noe de færreste får.

Robert Wood, Senior Product Expert Storebrand:

En oppdatert fagplan for pensjonsrådgivning blir sentralt hvis bransjen skal møte kundens forventninger.  Den forrige generasjon av pensjonister hadde mindre behov for pensjonsrådgivning som følge av ytelsesbaserte livsvarig utbetalinger med garantert avkastning. Den kommende generasjon av pensjonister blir mer ansvarlig for egen pensjon og må ta stilling til hvordan det forvaltes, når de skal tas ut m.m. Det kommer til å bli økt etterspørsel etter pensjonsrådgivning samtidig som rådgivningen blir mer komplisert.