FinAut (Finansnæringens autorisasjonsordninger) ønsker Quantfolio velkommen som det første fintech- selskapet med medlemskap i FinAut. Quantfolio er et Bergensbasert fintechselskap som leverer «Al- in-a-Box» komponenter til banker og formueforvaltere med en digital tilstedeværelse.

Fra 1.juli 2020 åpnet FinAut for å åpne for medlemskap for bedrifter som vil slutte seg til bransjenormen God skikk og være med på å bygge tillit hos forbrukerne, selv om de ikke er tilsluttet en autorisasjonsordning. Quantfolio vil ha et nivå 1 medlemskap i FinAut som innebærer å etterleve God Skikk, blant annet gjennom bruk av sjekklister for robotrådgivere.

Digital rådgivning holder samme standard som tradisjonell rådgivning

- Samarbeidet med FinAut bidrar til at vi kan tilpasse Quantfolios rådgivningsløsninger til retningslinjer og bransjenormer knyttet til blant annet God skikk. Som Fintech-selskap får vi tilgang til FinAuts sjekklister for robotrådgivning gjennom vårt medlemskap. Vi ønsker gjennom medlemskapet å være med på å gi innspill og videreutvikle standardene for rådgivning i samarbeid med FinAut og FinAuts medlemsbedrifter. Det er viktig for bransjen at digital rådgivning holder samme standard som tradisjonell rådgivning, for å opprettholde forbrukernes tillit, sier produktsjef i Quantfolio, Bjørnar Mundal.

Trygge forbrukere

- Informasjon og rådgivning til kunder skjer i økende grad digitalt. Ved å ha fintech- selskaper som medlem i FinAut, vil de måtte forplikte seg til å etterleve God skikk som vil bidra på en enda sterkere måte å trygge forbrukeren i et digitalt finansmarked, sier Idar Kreutzer, adm dir, i Finans Norge.

Økt kompetanse om fintech

-Vi er glade for å ønske Quantfolio velkommen som medlem av FinAut. Medlemskapet vil i tillegg til å sikre kompetanse, øke kvalitet, og bygge tillit hos forbrukerne, tilføre FinAut økt kompetanse om hvordan fintech-selskaper jobber mot finansnæringen, sier adm.dir. i FinAut Siv Seglem.

FinAut visjon innebærer å gi trygg rådgivning til forbrukerne uavhengig om rådene kommer fra menneske eller robot. Ved å forplikte seg til bransjenormen God Skikk vil Quantfolio bidra til å sikre leveranser som ivaretar regelverk og etikk og at kundenes interesse skal komme først. FinAut ser frem til et godt og tett samarbeid med Quantfolio.

 

quantfolio nyhetsbrev.jpg