Høye strømpriser, stigende rente og inflasjon er faktorer som gjør at det for tiden er mye usikkerhet rundt vår økonomisk situasjon. I FinAuts nyeste podcast episode inviterer Siv Seglem, adm.dir. i FinAut, markedsjef i Bank2 Diana Peters og psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv til en samtale om sammenhengen mellom personlig økonomi, gjeld og psykisk helse. Ingvild er psykologspesialist og daglig leder i Røynd. Hun har erfaring fra statlig barnevern, og har også lenge vært opptatt av sammenhengen mellom gjeld, økonomi og psykiske problemer. Hun har publisert flere kronikker om levekår og psykisk helse. I kronikken «den psykologiske luksusfellen» i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, skriver Tisløv også om et prosjekt for å lage en veileder for hvordan bankansatte kan møte kunder med psykiske problemer. 

 

Ingvild Stjernen Tisløv..jpg

Psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv 

Å være klar over denne sammenhengen mellom psykisk helse, gjeld og personlig økonomi er et viktig første skritt. Å kommunisere tydelig i alle kanaler at psykiske helseproblemer, akutte kriser og vonde livshendelser kan ramme alle, men at banken da kan hjelpe å administrere noe av det som virker umulig å klare selv.

Hva er sammenhengen mellom psykisk helse og gjeld?

- Sammenhengen går begge veier – det vil si at når du er psykisk syk kan du få problemer med å betale regningene dine, få oversikt over tilbud eller skaffe deg gode avtaler. Siden både motstandskraft og impulskontroll svekkes kan du også havne i situasjoner der du tar dårlige økonomiske valg eller rett og slett blir svindlet. Gjeldsbyrden kan øke fordi du mister kontrollen og må refinansiere eller låne mer/kjøpe på kreditt for å kunne betjene de faste utgiftene dine. Så er det også slik at det å havne i økonomisk uføre – som å gå konkurs, miste jobben eller gå fra å være to til en voksen i en husholdning, i seg selv kan medføre så mye stress at en utvikler psykiske symptomer. Nå som prisene blir høyere og renta stiger vil det særlig ramme dem som har lite å gå på eller ingen buffer. Typiske symptomer vil være søvnproblemer, uro, nedstemthet og andre kroppslige stressreaksjoner. Hvis situasjonen ikke bedrer seg, eller man mangler støtte rundt seg, kan dette utvikle seg til en lidelse. Så blir det enda vanskeligere å ha oversikt og kontroll og så fortsetter den negative spiralen.

 

Hva er det viktigste banken kan gjøre ift. gjeld og psykisk helse?

- Å være klar over denne sammenhengen er et viktig første skritt. Å kommunisere tydelig i alle kanaler at psykiske helseproblemer, akutte kriser og vonde livshendelser kan ramme alle, men at banken da kan hjelpe å administrere noe av det som virker umulig å klare selv.

Det forutsetter jo selvsagt at banken har en organisering som legger til rette for et minimum av skreddersøm, og at kunderådgiverne opplever seg trygge på hvordan de kan møte personer med psykisk uhelse på en ivaretagende og konstruktiv måte.

 

Hva er det viktigste rådgiveren kan gjøre i møte med kunde med psykiske helseplager og gjeld?

- Igjen tror jeg kunnskap er grunnleggende. For å fange opp at noen sliter må man vite litt om hvordan det kan arte seg, og hva som kan bidra til å hjelpe akkurat denne personen med å følge opp forpliktelsene sine også under en sykdomsperiode. Det er jo ikke slik at alle med psykiske plager trenger det samme – en som har sterk angst vil feks kunne oppføre seg og ha behov for å bli møtt annerledes enn en person med bipolar lidelse. Så er det viktig at en slik kunnskap eller tilnærming ikke avhenger av den enkelte kunderådgiver, men at det er en verdi som gjennomsyrer hele organisasjonen. At alle kunder skal få det samme gode tilbudet, også når sykdom eller krise rammer.

 

Hva er det viktigste en kunde som strever med psykiske helseplager og gjeld kan gjøre?

- Snakk med noen du stoler på. Det verste er å bli gående alene med skammen. Det som er typisk for personer med uhåndterbar gjeld er at de mister oversikt, og opplever at det er umulig å komme seg ut av det. Den følelsen kan være livsfarlig, og det er viktig å vite at den ikke er sann. Det finnes alltid en løsning, og første skritt er å fortelle noen om hva du står i. Psykisk sykdom rammer evnen til planmessighet, derfor er det helt innlysende at du trenger støtte til den økonomiske delen av livet nå. Det kan være en venn, familiemedlem eller du kan ringe navs gjeldsrådgivning på telefon 55 55 33 39. Der har de lang erfaring med økonomisk rådgivning og du kan være anonym.

 

Les kronikken "Den psykologiske luksusfella" her

Hør podcast "Psykologisk luksusfelle" her