Vi er inne i en tid med lavere forutsigbarhet og omskiftelige omgivelser, hvor kundene er mer trygghetssøkende. FinAut har derfor kartlagt om rådgivere selv mener de har nok kunnskap om personlig økonomi. Hva bør rådgiverne kunne forklare kunden – og hvordan?

 

FinAut sendte i januar ut en spørreundersøkelse om kompetanse i personlig økonomi til autoriserte rådgivere. Vi spurte om konkrete temaer innenfor personlig økonomi, hvilke som er relevante i kundemøter, og hvor trygge rådgiverne er på egen kompetanse.

 

Kundene er mer trygghetssøkende

Bakgrunnen for undersøkelsen er at vi er inne i en tid med lavere forutsigbarhet og mer omskiftelige omgivelser. Dette gjør at kundene må stille

  • Større krav til buffer, pensjon og forsikringer
  • Større krav til forvaltning av egen privat økonomi

Kundene er mer trygghetssøkende og søker oftere råd ved henvendelser. Har rådgiverne nok kunnskap og hva bør rådgivere kunne forklare til kunden?

Undersøkelsen besto av 19 spørsmål knyttet til livshendelser og rådgivning i slike situasjoner, blant annet: flytte hjemmefra, økonomi og budsjett, forsikringsbehov, samlivsbrudd og pensjonsordninger. Rådgiverne vurderte sin egen kompetanse, og hvor relevant kompetansen er. 910 svarte på undersøkelsen.

 

- Forbrukerne viser økt bevissthet og større innsikt i personlig økonomi. De fleste har etter hvert forstått at man må ta ansvar for egen sparing, forsikring, finansiering og trygghet i ulike livssituasjoner og -hendelser, og svært mange ønsker råd og veiledning fra sin bankrådgiver. Undersøkelsen viser at rådgiverne har tillit til at autorisasjonsordningen gir dem den kompetansen som kundene trenger og etterspør. Det er derfor svært viktig at rådgiverne også til enhver tid holder seg oppdatert, og vedlikeholder kunnskapen. Arbeidet som FinAut gjør ved og hele tiden innhente og oppdatere endringer, og at rådgiverne dokumenterer at de har gjennomført oppdateringene, bidrar til at kundene skal være trygge på at de får gode råd fra autoriserte rådgivere, sier Anders Gran fra Eika, fagansvarlig Personlig økonomi i Fagråd Sparing og investering og kreditt. 

Rådgivere vurderer egen kompetanse og relevansen som høy

Rådgiverne vurderer egen kompetanse og hvor relevant kompetansen er i kundesamtaler som høy (4 eller 5 av 5). På mer konkrete punkter svarer rådgiverne at temaene er svært relevante samtidig som kompetansen kunne vært høyere, som for eksempel temaet «sammenhengen mellom samlet gjeld og personforsikringer». Alt i alt viser resultatene at de rådgiverne som har svart mener at temaene innenfor personlig økonomi, som er hentet fra fagkravene til autorisasjonsordningene, scorer høyt på relevans i kundesamtalen og også høy på vurderingen av egen kompetanse.

 

- Selv om det kun er en ti- del av de autoriserte som har besvart, og vi tar forbehold om at de som svarer er mer engasjerte og beviste enn snittet, så er det betryggende å få tilbakemeldinger på at autorisasjonskravene er relevante og viktig for kunderådgiverne og at de mener kompetansen er på plass, sier Siv Seglem, adm. dir i FinAut.

 

Svarene vil benyttes i videre utviklingsarbeid i finansbedriftene og i FinAuts fagråd. Personlig økonomi er fagkrav for autorisasjonsordningen i Kreditt, Personforsikring, og Sparing og investering. Hvert år må autoriserte gjennomføre faglige oppdateringer og repetisjoner i enkelte emner.

 

Sjekk ut Finans Norge sitt webinar for rådgivere og i bank og NAV: Rådgivning når gjelden blir for stor