Første kvartal 2022 viser relativt stabile og høye tall for autorisasjonsprøver

Statistikken for første kvartal er klar og viser noe nedgang i antall autorisasjonsprøver i forhold til 4. kvartal i 2021. Erfaringsmessig er det flere prøver i fjerde kvartal enn i første kvartal.

 

Liten stigning i antall innmeldte i forsikringsordningene

Tallene viser en liten stigning for antall innmeldte i autorisasjonsordningene Skadeforsikring og Personforsikring. Ellers er det små endringer fra fjerde kvartal 2021.

 

Se statistikk for hvert kvartal