Statistikken for andre kvartal er klar, og det er for første gang tatt ut tall for Autorisasjonsordningene i forsikring næringsliv. Det har vært en svært høy tilslutning med 71 innmeldte bedrifter og høy aktivitet med godt over 1000 innmeldte kandidater i hver av autorisasjonsordningene. Det er flest erfarne rådgivere som nå har tatt autorisasjonen, og dette gjenspeiles i høy beståttprosent. Disse rådgiverne er en del av overgangsordningen som varer frem til 31.04.2023.

Les mer om autorisasjonsordningene i næringsliv

Som vanlig i andre kvartal og spesielt i mai og juni gjennomføres det mange autorisasjonsprøver, henholdsvis 2305 kunnskapsprøver, 418 praktiske prøver og 409 etikkprøver (lik for alle ordninger).

Lilla er fargen som benyttes for autorisasjonsordningene for privatmarkedet og grønn gjelder næringsliv.

Se statistikk for hvert kvartal