Vi har tatt en prat med FinAuts nye medlem i fagråd Sparing og investering, & Kreditt.

 

- Fortell litt om deg selv og hvorfor du ønsker å være med i FinAuts fagråd?

Jeg heter Camilla Norum Buraas, er 46 år og kommer fra Sørumsand hvor jeg bor med samboer og to barn. Jeg har jobbet i DNB konsernet i 20 år hvor jeg har hatt flere roller. De siste årene har jeg ledet seksjonen Kvalitet i privatmarked hvor vi har ansvaret for Kreditt, både sikret og usikret, samt dagligbankproduktene. Jeg syns det er veldig spennende å kunne bidra i FinAut sitt arbeid med å skape trygg rådgivning til beste for både rådgivere og kunder. 

 

FinAuts fagråd skal forstå forbrukernes behov og øke deres forståelse for finansielle produkter gjennom god og trygg rådgivning uavhengig av kanal.

 

- Hvilken rolle spiller jobben FinAuts fagråd gjør for rådgivere og bransjen? 

FinAut er viktig for rådgivere og bransjen da fagrådet blant annet er med på å sikre at bransjen følger lovverket og bransjenormen God Skikk. Kundene skal være trygge på at de får økonomisk rådgivning fra rådgivere som har solid faglig erfaring og kompetanse fra FinAuts sine autorisasjonsordninger.  Kundene skal oppleve bransjen som profesjonell og FinAut skal hjelpe rådgiverne til å opptre profesjonelt ovenfor kunden. FinAut bidrar til en mer enhetlig praksis og fagrådet er en fin arena for å diskutere på tvers hvordan regler og retningslinjer skal tolkes.

 

- Hvilken rolle spiller FinAuts fagråd for forbrukeren?

FinAuts fagråd skal forstå forbrukernes behov og øke deres forståelse for finansielle produkter gjennom god og trygg rådgivning uavhengig av kanal.

 

Vi ønsker hjertelig velkommen til Camilla Norum Buraas som nytt fagrådsmedlem i Sparing & investering, og Kreditt!

 

Les mer om fagrådene i FinAut