statistikkbilde-ny-1800.jpg
Andre kvartal viser en økning i antall gjennomførte praktiske prøver

I andre kvartal ble det 546 nye autoriserte. Samlet antall autoriserte holder seg stabilt. Sammenlignet med første kvartal har det også vært en moderat økning av antall gjennomførte praktiske prøver.

Fra forrige kvartal er det en svak nedgang i antall nye autoriserte og nye kandidater totalt sett, men sammenlignet med samme kvartal for 2022 er tallene relativt stabile. Det er fortsatt en liten nedgang i antall totalt autoriserte i Sparing og investering. Det forventes en stabilisering for forsikring næringsliv ettersom tidligere forsikringsrådgivere nå har blitt autorisert. 

Det ble gjennomført 1 890 kunnskapsprøver i andre kvartal. Ny kunnskapsprøve i Grunnleggende personlig økonomi ble innført 1.april. Sett opp mot tidligere Personlig økonomi 1, så er beståttprosenten gått noe ned.

FinAut følger statistikk for beståttprosent og detaljert oppgavestatistikk.

Statistikk innenfor hver ordning vurderes og kvalitetssikres i hvert enkelt fagråd. 

Sammenlignet med første kvartal har tallene for gjennomførte praktiske prøver steget noe. Dette gjelder fortrinnsvis Skadeforsikring.
 

Se statistikk for kvartal og år