Pia Saxrud og hennes medarbeidere i Gjensidige. Foto: Privat.
- Behov for råd om pensjon har økt

- Vi som jobber med pensjon- og investeringsrådgivning ble så glade at vi nesten bestilte kake og feiret, da Fagplan Pensjonsrådgiver ble lansert, forteller leder Pia Saxrud i Gjensidige begeistret.


Bilde: Fra venstre Pia Saxrud og hennes medarbeidere John Petter Lillejordet, Altin Shasivari, Christian Angard, Jonas Ulriksen, Melisa Mujic. Foto: Privat.

Pensjonsregelverket virker svært komplekst for mange

Stefi Kierulf Prytz, direktør for forsikring og pensjon i Finans Norge, har dette å si om krav til kompetanse om pensjon for rådgivere:

- For mange virker pensjonsregelverket svært komplekst og omfattede. Bare i løpet av de siste to-tre årene er det innført store endringer på pensjonsområdet. Det er eksempelvis innført "Egen pensjonskonto" og "Pensjon fra første krone" og det pågår diskusjoner om ytterligere endringer. Behovet for informasjon og rådgivning har vokst i takt med disse endringene. Forbrukere og arbeidsgivere lurer særlig på hva disse endringene konkret innebærer for dem. For at kundene kan ta gode og velinformerte valg, kreves det at rådgiverne innehar høy kompetanse og har evnen til å forstå og sette seg inn i kundenes behov. Her har derfor rådgiverne en helt sentral rolle. 

 

Direktør for forsikring og pensjon i Finans Norge Stefi Kierulf Prytz. Foto: CF-Wesenberg.Direktør for forsikring og pensjon i Finans Norge Stefi Kierulf Prytz sier at behovet for rådgivning om pensjon har økt i takt med endringer i regelverket. Foto: CF-Wesenberg.


Fagplan Pensjonsrådgiver

FinAut lanserte Fagplan Pensjonsrådgiver i januar 2023. Formålet med fagplanen er å gi en detaljert oversikt over relevant fagkunnskap for pensjonsrådgivere som gir råd til privatpersoner. Kompetente, spesialiserte og trygge rådgivere kan bidra til at flere kunder får oversikt over sin egen situasjon, og at beslutninger om egen pensjon både i spare- og utbetalingstiden tas på informert og faktabasert grunnlag.

Vi ønsker å vite litt mer om hva medlemmene våre tenker om nytten av Fagplan Pensjonsrådgiver og hvordan de har tatt denne i bruk. 
 

Kunder ønsker å sikre økonomisk frihet som pensjonister

Leder pensjon- og investeringsrådgivning i Gjensidige Pensjonsforsikring AS Pia Saxrud forteller engasjert om opplæringen for deres ansatte:

- Vi som jobber med pensjon – og investeringsrådgivning i Gjensidige Pensjonsforsikring ble så glade at vi nesten bestilte kake og feiret, da Fagplan Pensjonsrådgiver ble lansert! Den traff oss rett i  rådgivningshjertet og styrker vårt ønske om at kundene opplever oss som pensjonshjelpere.

- Kundene er veldig opptatt av pensjon. De ønsker å få en oversikt og ta grep for å sikre en økonomisk frihet når de skal slutte å jobbe. De forteller at pensjon er vanskelig å forstå, og trenger råd og hjelp til å ta gode valg og starte sparing.  
 

Pia Saxrud og hennes kolleger i Gjensidige.Fra venstre: Frederik Bratt, Pia Saxrud, John Petter Lillejordet, Altin Shasivari, Christian Angard, Melisa Mujic, Rikke Fladmark, Jonas Ulriksen. Foto: Privat.


Spisskompetanse på pensjon

- Pensjonskompetanse har vært på agendaen hos oss lenge og vi startet allerede i januar 2022 med et internt opplæringsløp med ekstra fokus på pensjon. I dialog med en av våre kompetanse- leverandører, Spama, ble det skreddersydd webinarer som pensjons – og investeringsrådgiverne våre deltok på. Webinarene er like aktuelle i år som repetisjon og dekker godt innholdet i fagplanen fra FinAut.

- Rådgiverne forteller at de opplever økt spisskompetanse og kommunikasjonsferdigheter på et komplekst fagområde. Vi trener og har medlytt på rådgivningsmøter hvor kundecaset har fokus på pensjon. Temaene i Fagplan Pensjonsrådgiver blir også gjennomgått i interne fagmøter og i selvstudier. Og vi har utarbeidet vår egen interne pensjons-kahoot som rådgiverne trigges av å være den som får høyest resultat på! 

- Kundene gir tilbakemelding om at de har stort utbytte av rådgivningen og får god hjelp til å ta individuelle grep for å sikre en fin pensjonstilværelse.

 

Fagplan Pensjonsrådgiver

Fagplanen inneholder fem emneområder:

  • Folketrygd
  • Pensjon fra privat sektor
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Privat sparing
  • Felles emner

Fagplan Pensjonsrådgiver (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)