Grønnvasking og God skikk

FinAut er opptatt av å bruke bærekraftbegreper som er trygge, og som ikke villeder kunden. Bransjenorm God skikk regel nr. 5 informasjon sier at informasjonen til kunden skal være korrekt, fullstendig og ikke misvisende. Vi har tatt en prat med underdirektør Tonje Drevland i Forbrukertilsynet om deres veiledning om bruk av bærekraftspåstander i markedsføringen. 

Tonje drevland.jpgUnderdirektør i Forbrukertilsynet Tonje Drevland. Foto: Dag Jenssen/Forbrukertilsynet

 

Hvordan kan finansnæringen sikre at informasjonen til kunden om bærekraft er fullstendig, korrekt og ikke misvisende?

Finansnæringen må gjøre som alle andre bransjer også plikter å gjøre – ikke gi villedende informasjon om bærekraft til forbrukerne. Budskap om bærekraft i markedsføringen må være godt dokumentert med fakta, og man må huske å ikke overselge et budskap. Bruker man en påstand om bærekraft i markedsføringen, må man ta et steg tilbake og se hvordan en alminnelig forbruker vil oppfatte markedsføringen. Er påstanden konkret nok, og kan forbruker enkelt sette seg inn i og forstå hva påstanden betyr? Slik en vanlig forbruker vil oppfatte dette, er det som må kunne dokumenteres at er riktig dersom Forbrukertilsynet etterprøver påstanden.

Se Forbrukertilsynets veiledning om bruk av bærekraftpåstander i markedsføring

 

Har du noe inntrykk av finansnæringens arbeid på dette området?

Vi har inntrykk av at finansbransjens markedsføring av fond med fokus på bærekraft er blitt mer nøktern og informativ, og mindre villedende, det siste halvåret, men vi har ikke ennå foretatt noen omfattende kontroll av dette.

 

Hva er det viktigste i markedsføringen i finansnæringen?

Kjøp av finansielle tjenester og produkter kan få store økonomiske konsekvenser for forbrukerne, om det er opptak av boliglån eller forbrukslån, eller kjøp av aksjer og fond. Det viktigste finansnæringen kan og plikter å gjøre i markedsføring er å være tydelige på risiko og kostnader ved sine tjenester og produkter. Når det gjelder bærekraft, må finansnæringen sette seg godt inn i kravene markedsføringsloven stiller til bruk av bærekraftspåstander. Her gjelder det strenge krav.

 

Hva er det viktigste forbrukeren kan gjøre?

Dersom forbrukeren legger vekt på bærekraft, og eventuelt velger et mer kostbart produkt eller tjeneste som følge av påstander om bærekraft, bør forbrukeren sette seg inn i hva det påstått bærekraftige ved det aktuelle produktet eller tjenesten faktisk betyr. Utgjør det noen forskjell slik at det er eventuelt verdt å betale mer for? Dersom finansinstitusjonen ikke har gjort det lett for deg som forbruker å forstå merverdien i dette, bør forbruker tenke seg om en ekstra gang før forbruker legger vekt på dette i valg av produkt eller tjeneste.

 

Se FinAuts kortfilm om informasjon (God skikk regel nr. 5): 

 

Bransjenormen God skikk gjelder for FinAuts medlemsbedrifter ved rådgivning, informasjon, veiledning og salg. Finansnæringens ambisjon er at God skikk-reglene skal sikre høy kvalitet, tillit og trygghet enten kundebehandlingen skjer fysisk eller digitalt.

Les mer om bransjenormen God skikk og se filmene