Graf
Flere nye kandidater i alle autorisasjonsordningene

Statistikken for første kvartal viser små variasjoner i antall gjennomførte prøver fra forrige kvartal, men en viss økning sammenlignet med første kvartal 2022. 

Det er en økning i antall nye kandidater i alle autorisasjonsordningene. Det er også relativt flere nye kandidater sammenliknet med det første kvartalet i 2022.

Det er fortsatt en nedgang i antall totalt autoriserte i Sparing og investering i første kvartal. For Autorisasjonsordningen i kreditt er det stabile tall og for autorisasjonsordningene i skade- og personforsikring er det økning i antallet autoriserte. 
 

Se statistikk for kvartal og år