Robotrådgiver
Fristen for å autorisere robotrådgivere nærmer seg

Robotrådgivere som er i bruk skal være autorisert senest 31. desember 2023. 

Det er viktig å vurdere om din virksomhet har digitale løsninger som i realiteten gir rådgivning.

Fra 1. januar 2024 skal digitale råd til forbrukere om forsikringsprodukter og råd eller aktiv forvaltning i sparing og investering og porteføljeforvaltning kun gis fra autoriserte robotrådgivere.
 

Hva er en robotrådgiver?

En «robotrådgiver» er per definisjon en digital rådgivningsløsning, enten løsningen finnes som en egen app, eller som en del av en app eller nettside. Det vesentlige er om kunden får rådgivning – en personlig anbefaling. Ikke alle løsninger gir råd, men det er viktig å ha et bevisst forhold til om løsningene ut mot kunden gir rådgivning.
 

Hva er et råd?

På området Sparing og investering, er det godt kjent hvor terskelen ligger, og vurderingen av hva som ligger i en «personlig anbefaling» er godt innarbeidet. Når forsikringsavtaleloven er endret som følge av IDD og i det vesentlige har samme definisjon, er dette kanskje nytt for flere på forsikringsområdet.

Derfor er det viktig at man har fokus på grensen for rådgivning, det er viktig å huske God skikk regel 2 om profesjonalitet: «Kundebehandlingen skal være redelig og profesjonell. Rammene skal være tydelige for kunden. Når kundens valg ikke er basert på rådgivning, skal dette klart framgå overfor kunden».

Dersom det ytes rådgivning, skal løsningen autoriseres. Ved vurderingen er det vesentlige om kunder som benytter løsningen opplever å få en personlig anbefaling. Noe mer veiledning til hvor grensen for rådgivning går, finnes i kommentarutgaven til God skikk, som er tilgjengelig for innloggede brukere.

Tilbydere som har kalkulatorer og digitale løsninger på nettsiden bør ta en gjennomgang av disse og sikre at kunder som benytter løsningen, ikke opplever å få en personlig anbefaling, dersom det ikke ytes rådgivning i tråd med reglene for God skikk. Det er ikke nødvendigvis tilstrekkelig å si at «dette er ikke en personlig anbefaling» eller lignende. Er din bedrift i tvil om hvordan deres digitale løsninger skal kategoriseres, anbefaler vi at dere tar kontakt med FinAut.
 

Et autorisasjonsmerke er et kvalitetsstempel

Medlemmer i Finans Norge og Verdipapirfondenes forening sikrer kvalitet i rådgivningen til forbrukere gjennom FinAuts autorisasjonsordninger. Rådene skal ha samme kvalitet om rådene gis fra en medarbeider eller fra en digital rådgivningsløsning.

Merke for robotrådgiver

 

 

En forbruker har høyere tillit til en robotrådgiver som er autorisert

Forbruker- og finanstrender viser at forbrukernes tillit til robotrådgivere har økt fra 9 til 13 % som sier at de har høy eller svært høy tillit. Fra samme undersøkelse svarer 60 % at de i ganske eller svært stor grad vil synes det er nyttig med et autorisasjonsmerke ved valg av løsning. Vi kan anta at etter hvert som merket blir benyttet av flere løsninger og blir bedre kjent, vil også merverdien av merket øke.
 

Trygg rådgivning og økt tilgjengelighet

Det er en målsetting at så mange forbrukere som mulig skal ha tilgang til rådgivning og at det utvikles gode digitale løsninger som kunden føler trygghet og tillit til å benytte. Et stempel eller merke fra en tredjepart på at en digital løsning er kvalitetssikret, bidrar til å øke tilliten til nettopp å velge den løsningen fremfor en annen. 

Finansbedrifter som tilbyr digitale rådgivningsløsninger, har en egeninteresse i å få disse autorisert, utover at dette er et krav. En synlig autorisasjon innebærer en ekstern kvalitetskontroll, ekstra kredibilitet i kommunikasjonen med kundene og synliggjøring overfor tilsynsmyndigheter at man ønsker å opptre i samsvar med beste bransjepraksis.
 

Haster med søknadsbehandling

En rekke aktører er i prosess med å autorisere sine løsninger innen fristen. Anbefalt søknadsdato er 1. oktober 2023.

Dersom din bedrift er i tvil om en lansert løsning skal autoriseres eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med FinAut på robot@finaut.no