Illustrasjon av familie.
- Innsikt om sammenhengen mellom personlig økonomi og psykisk helse er viktig for rådgivere i bank og forsikring

Christian Poppe i Sifo forsker på nordmenns økonomiske trygghet og rapporten fra mars viser at halvparten av befolkningen er trygge, mens 35 prosent er utsatte. Administrerende direktør i FinAut Siv Seglem forteller om hvordan dette påvirker FinAut som kompetansesenter i finansnæringen.

- Vi er opptatt av å få større innsikt i sammenhengen mellom psykisk helse og personlig økonomi, for å bidra til å gi opplæring i hvordan autoriserte rådgivere i bank og forsikring kan kommunisere med kunder i en presset situasjon.

Nylig presenterte forsker Christian Poppe ved Forbruksforskningsinstituttet Sifo på Universitetet OsloMet hovedpunktene fra rapporten «Dyrtid III – Husholdenes økonomiske trygghet i mars 2023» for Finans Norge og FinAut.
 

FinAut er finansnæringens operative kompetansesenter og skal sørge for at autoriserte rådgivere har oppdatert kunnskap om personlig økonomi for å sikre Trygg rådgivning for forbrukere.

Finansbedriftene må sikre at rådgivning er tilgjengelig for kundene sine, både digitalt og personlig.


Hovedfunn fra Sifo-rapporten 

  • en forverring på nesten alle indikatorene i trygghetsbarometeret
  • en økning fra 12 til 15 prosent i andelen hushold som ligger etter med regninger eller låneforpliktelser
  • i mars 2023 skylder tre prosent av husholdene penger på tre eller flere typer av krav - andelen som ligger etter har økt på nesten alle typer engasjementer, bortsett fra husleie og forbrukslån
  • i perioden oktober - mars 2023 har ett av ti hushold kontaktet minst én kreditor for å finne en måte å håndtere betalingsproblemene på, og litt over fire av ti oppnådde en ny avtale
  • et mindretall (15 prosent) av alle eiere med boliglån har kontaktet banken for å reforhandle lånevilkårene, og de fleste av dem har fått til en refinansiering eller alternativ betalingsplan - uten imøtekommenhet fra boliglånbankenes side ville økningen i andelen hushold med betalingsproblemer sannsynligvis vært større


I samtale med administrerende direktør i FinAut Siv Seglem, retter vi blikket mot følgende: 

Hvordan kan FinAut påvirke her, og hva gjøres i disse dager for å øke kompetansen til rådgiverne om sammenhengen mellom personlig økonomi og psykiske helse?

- Vi kan og vil påvirke på flere måter. Under visjonen Trygg rådgivning for forbrukere skal det være både trygt og nyttig for en kunde å snakke med en rådgiver, enten det gjelder problemer med låneforpliktelser, betaling av forsikringer eller andre økonomiske utfordringer. 

- FinAut skal sikre at autoriserte rådgivere har nødvendig kompetanse. Fagplanen for Grunnleggende Personlig økonomi er oppdatert og fornyet, og kan brukes av alle medlemmer. Det er jo allmennkunnskap i vår bransje, ikke sant?

- Vi har også arrangert webinarer sammen med Finans Norge som hundrevis av interesserte rådgivere har deltatt på. Temaer har vært hvordan best behandle kunder som får avslag eller vi si opp forsikringer. Webinarer gjør vi gjerne mer av. 

 

Trening i kommunikasjon med sårbare kunder 

- Vi er opptatt av å få større innsikt i sammenhengen mellom psykisk helse og personlig økonomi, for å bidra til å gi opplæring i hvordan rådgivere i bank og forsikring kan kommunisere med kunder i en presset situasjon. 

- I disse dager samarbeider vi med psykolog Ingvild Stjernen Tisløv i Reynd om utvikling av læring for å øke innsikten om sammenhengen mellom økonomisk knapphet og psykisk helse. Det gir merverdi for medlemmene våre å gjøre dette som et felles løft. Og vi vil se på trening i kommunikasjon med sårbare kunder. 

- Følg med i høst, for da kommer det en film om forskning og fakta med Christian Poppe og Arne Holthe, professor emeritus i helsepsykologi, det er bare å glede seg selv om innsikten har et alvorlig bakteppe. 

 

Reynd
Ingvild Stjernen Tisløv stiftet Reynd med Jonas Vaag i 2022 og engasjerer seg i organisasjoner eller prosjekter som bidrar aktivt til sosial ansvarlig drift og utjevning av sosiale forskjeller i helse og livskvalitet. Reynd (uttales røynd) er norrønt for (1) virkelighet og (2) erfaring. 
Samfunnspsykologi.no: hjemmeside til ReyndI Sifo-rapporten er husholdningene i Norge inndelt i fire grupper: Trygge, Utsatte, Sliterne, og Ille ute. Hvilke av disse fire gruppene er aktuelle å nå for FinAut sine medlemmer? 

- Vi tror at alle de som først nå ser at pengene ikke strekker til i gruppen Utsatte er de som mest naturlig tar kontakt med medlemmene våre, men også blant Sliterne tror vi rådgiverne kan gjøre en forskjell. Dersom rådgiverne ikke kan hjelpe, kan de uansett gi informasjon og henvise videre til for eksempel NAV, som har plikt til å gi økonomiske råd og gjeldsrådgivning. De som er Trygge kan få god rådgivning om økonomiske valg for å forhindre at de vipper ned til gruppen for Utsatte.

- I kommunikasjon med medlemsbedriftene denne høsten og i tiden fremover, vil vi høre om hva de enkelte medlemmene gjør nå for å håndtere disse husholdningene. Hva ser de av endringer i kundenes adferd og hva kan vi i fellesskap gjøre for å trygge den enkelte husholdning så godt som mulig i tiden fremover?

- FinAut sammen med Finans Norge ser frem til neste treffpunkt med Christian Poppe, og ikke minst er vi nysgjerrige på samarbeidet med gjeldsrådgivere i NAV. 

 

Sifo-grupper.Illustrasjon er hentet fra presentasjonen om Sifo-rapporten. Poppe deler nordmenn i fire trygghetsnivåer: de Trygge utgjør 49 prosent, de Utsatte 35 prosent, Sliterne 11 prosent og de Ille ute utgjør 5 prosent.

 

Presentasjon av hovedfunn (PDF)

Dyrtid III  -  Husholdenes økonomiske trygghet i mars 2023 (PDF)

Rapporten er skrevet av Christian Poppe og Elaine Kempson i Sifo.