To kollegaer foran pc.
Ny autorisasjon for usikret kreditt

-    Autorisasjonen etterspørres av de som jobber med usikret kreditt og skal bidra til en mer ansvarlig utlånspraksis, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge og styreleder i FinAut.

I juni besluttet styret i FinAut at det skal etableres en ny autorisasjon for rådgivere som jobber med kreditt og lån uten pantesikkerhet. Autorisasjonen skal ta utgangspunkt i elementer fra kunnskapsprøven for Kreditt. Kompetanseløp tilsvarende denne gjennomføres allerede hos flere aktører i markedet for usikret kreditt, og det er stor interesse for at kompetansen løftes til en autorisasjon. 

Autorisasjon styrker kvaliteten på rådgivningen overfor kunder

En nasjonal autorisasjonsordning vil gi en mer ansvarlig utlånspraksis. En felles kompetansestandard og test i et kontrollert miljø bidrar til å gi ordningen legitimitet og troverdighet.

- Vi skal jobbe videre med innhold i både fag, etikk og praksiskrav denne høsten. Arbeidet vil selvsagt skje i tett samarbeid med aktørene for å sikre en relevant og god autorisasjonsordning, sier Siv Seglem, administrerende direktør i FinAut.

- Målet er å styrke kvaliteten på rådgivningen overfor kunder. At alle som arbeider innenfor feltet har den nødvendige kompetansen og etterlever God skikk, er av avgjørende betydning for kundene og for hele bransjen. 

Åpner for tilslutning fra 1. januar 2024

- Det ligger en forventning om at alle Finans Norge sine medlemmer setter krav om autorisasjonen for sine rådgivere innen usikret kreditt. Selskaper som ikke er medlemmer i FinAut bør sende inn søknad om medlemskap allerede nå for å starte prosessen med å søke tilslutning til den nye autorisasjonsordningen, oppfordrer Siv.

Autorisasjonsordningen for usikret kreditt åpner for tilslutning fra 1. januar 2024.


Søk om medlemskap i FinAut