Særskilt klageorgan: Bransjenormen God skikk er særlig viktig for Finansbransjens tillit i samfunnet

FinAuts særskilte klageorgan har fått ny leder og ett nytt medlem. Vi har tatt en prat med særskilt klageorgan om organets rolle og hvorfor bransjenormen God skikk er viktig.

therese grimstad.jpg Maren elvestad.jpg Pål Behrens.jpg FinAut_Logo_TryggRådgivning_svg.png
Therese Høyer Grimstad (øverst til venstre), Maren Elvestad (øverst til høyre) og Pål Behrens (nederst til høyre). Foto: Finans Norge, Erik N.H. Krafft, Finansforbundet. 

 

Visste du at rådgiver kan klage på et vedtak om brudd på God skikk? Dette behandles av det særskilte klageorganet.

Ler mer om Særskilt klageorgan

 

Klageorganet har følgende sammensetning:

Maren Elvestad, advokat i BAHR og leder i Særskilt klageorgan 

Pål Behrens, advokat i Finansforbundet 

Therese Høyer Grimstad, advokat og arbeidslivsdirektør i Finans Norge 

 

Fortell litt om deg selv

Maren Elvestad, Advokat i BAHR:

- Jeg jobber som advokat i BAHR og har spesialisert meg i arbeidsrett. Jeg er opptatt av at begge parter i en sak skal bli hørt og bli behandlet på en god og måte. Jeg har valgt arbeidsrett fordi det handler om folk og er nok mer relasjonsorientert enn det mange forbinder med en gjennomsnittlig advokat. I tillegg liker å se hvordan jussen kan bidra til gode løsninger i arbeidslivet generelt og konkret for berørte i en sak eller tvist. Det er viktig å huske på individene når man jobber med en sak. Ellers blir avstanden for stor og løsningene blir mindre gode.

Pål Behrens, Advokat i Finansforbundet:

- Jeg har mange års erfaring som leder av forhandlinger og juridisk i prosessområdet Arbeidsliv i Finansforbundet. Jeg har også vært leder av Oslo krets i advokatforeningen og nestleder i hovedstyret, i tillegg til foredragsholder i JUS og veileder/sensor av masteroppgaver på UiO.

Therese Grimstad, Advokat og arbeidslivsdirektør i Finans Norge:

- Jeg er advokat og innehar stillingen som arbeidslivsdirektør i Finans Norge med overordnet ansvar for forhandlinger, arbeidslivspolitikk og arbeidslivsjuss. Jeg har tidligere jobbet i DNB og advokatfirmaet Hjort med hovedvekt på arbeidslivsjuss.

 

Hva er rollen til særskilt klageorgan?

Det særskilte klageorganet skal sikre at en rådgiver kan få prøvet disiplinutvalgets avgjørelse dersom den oppfattes som svært urimelig eller feil. Fratakelse av en autorisasjon er en stor inngripen i en arbeidstakers jobbmuligheter fremover.

 

Hvorfor er bransjenormen God skikk viktig?

Maren Elvestad:

- Bransjenormen skal sikre forsvarlig rådgivning og god kvalitet. Det er særlig viktig nå, i usikre økonomiske tider.   

Pål Behrens:

- Bransjenormen God skikk er særlig viktig for Finansbransjens tillit i samfunnet. Kunder skal vite at Finans Norges medlemsbedrifter har forpliktet seg til å overholde høye bransje og kompetansestandarder. Dette skal sikre høy etisk standard og god kvalitet på rådgivning og kundebehandling.

Therese Grimstad:

- Bransjenormen er viktig for å sikre nødvendig kompetanse hos rådgivere slik at kunden interesser og behov blir ivaretatt på en profesjonell og god måte.

Brudd på bransjenormen God skikk