finansiell-inkludering-1200-690.jpg
Sosial bærekraft og finansiell inkludering

Finansiell inkludering var ett av temaene på Bærekraftsuken til SpareBank 1 Sørøst-Norge i oktober. Leder for arbeidsprosesser kundeservice personmarked Christina Eriksen fortalte om hvordan deres lokalbanker jobber for å hindre utenforskap.

Fagsjef forbruker i Finans Norge Hilde Johansen var invitert til webinaret for å snakke om bankenes ansvar for å inkludere kunder som ikke er digitale og om bransjenormen for finansiell inkludering.

 

Bildet: Fra venstre Christina Eriksen, Kamilla Vedeler, Hilde Johansen, Arild Aune Fallan. Foto: Privat.

Bærekraft er en av driverne i FinAuts strategi. Finansnæringen spiller en viktig rolle i samfunnet. Alle har en eller annen avtale med en finansbedrift, enten det gjelder lån, forsikring, sparing, plassering, betalingsformidling eller andre tjenester.
Les mer om bærekraft i FinAut


Vi vil gjerne vite mer om hvordan våre medlemsbedrifter jobber med bærekraft og fikk Forretningsutvikler bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge Arild Aune Fallan til å fortelle om Bærekraftsuken de har holdt i oktober.

- I år har vi hatt fokus på sosial bærekraft der vi har invitert ulike gjester til fire webinarer med temaene:

  • Finansiell helse
  • Digital og fysisk inkludering
  • Utenforskap
  • Mangfold og inkludering på arbeidsplassen

Bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge

SpareBank 1 Sørøst-Norge er en relasjonsbank og har som mål å bidra til verdiskapning og bærekraftig utvikling i lokalsamfunn. 

For perioden 2023–2025 er bærekraft et av syv prioriterte strategiområder. 

Slik jobber SpareBank 1 Sørøst-Norge med bærekraft


Finansiell inkludering

Ett av webinarene handlet om digital og fysisk inkludering. Leder for arbeidsprosesser kundeservice personmarked Christina Eriksen jobber hver dag med å utvikle og forbedre arbeidsprosesser for dagligbank og den finansielle inkluderingen av flere grupper.

Hun forteller om hvilken viktig rolle lokalkontorene har i å være inkluderende for deres kunder.

- Vi vet at det er mange som ikke innehar de digitale ferdighetene for å kunne mestre hverdag. For å ikke skape utenforskap har vi lokalkontorer med dropin, samt vi tilbyr møtebooking til kundene våre. SpareBank1 Sørøst-Norge har 14 lokalkontorer som tilbyr dropin og møtebooking, nettopp for at alle kundene våre skal oppleve finansiell inkludering. 

- Hos oss kan du komme innom for hjelp og veiledning til de digitale tjenestene, betale regninger og få kontoinformasjon. Hvis det er behov for hjelp fremover, tilbyr vi også fullmakt til disposisjon på konto, og forklarer godt hva dette innebærer både for kunde og fremtidig disponent. 

 

Bransjenorm for bankene

Fagsjef forbruker i Finans Norge Hilde Johansen var invitert til webinaret for å snakke om bransjenormen for finansiell inkludering.

Hvilket ansvar har bankene for å være å være tilgjengelig og sørge for å ivareta kunder som ikke er digitale?

- Norge ligger helt i front internasjonalt når det gjelder digitalisering av tjenester. Finansnæringen er sentral i å drive denne utviklingen fremover, og det har vi all grunn til å være stolte av. Men vi ser samtidig at ikke alle klarer å ta del i digitaliseringen. Derfor har finansnæringen utviklet en bransjenorm for finansiell inkludering som gjelder grunnleggende banktjenester. Det å ha tilgang til grunnleggende banktjenester er helt nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet vårt. Normen skal sikre at også de som ikke er digitale kan bruke banken på en trygg måte

 

Bransjenorm finansiell inkludering

I et finansmarked som i stor grad er digitalisert, er det det viktig å ta hensyn til forbrukere i alle livsfaser og med ulike digitale ferdigheter. Finans Norge jobber for at finansnæringens produkter og tjenester skal være tilgjengelig for alle. Bankene har blant annet sluttet seg til en bransjenorm som skal ivareta alle kunder som ikke er digitale.

Målgruppen er ikke-digitale kunder, samt deres pårørende. Den omhandler hvordan bankene som et minimum skal forholde seg til og behandle ikke-digitale kunder og kunder som går fra å være digitale til å bli analoge.

Bransjenormen skal bidra til at kundene kan ha kontroll over egen økonomi, uavhengig av digitale ferdigheter og utvikling. 

Finans Norge:
Finansiell inkludering
Bransjenorm finansiell inkludering

 

Finans Norge: Fagdag om finansiell inkludering

Jobber du med finansiell inkludering av ulike kundegrupper i bank? Den 16. november inviterer Finans Norge til en fagdag i Finansnæringens Hus med fokus på nettverksbygging og faglig påfyll om finansiell inkludering av både ikke-digitale kunder og nye kundegrupper som asylsøkere og flyktninger.
Informasjon og påmelding